Tudományos önéletrajz

 

Prof. Dr. Szabó Gábor


Személyes adatok
Születési hely, idő: Szeged, 1954. január 28.
Család: felesége Virág Katalin középiskolai tanár, 3 gyermeke van

Foglalkozás, beosztás
okleveles fizikus, egyetemi tanár

Tanulmányok
egyetem: JATE, 1978.

Tudományos fokozatok, címek
a fizikai tudomány doktora, 1993
az MTA levelező tagja, 2004

Munkahelyek és beosztások
igazgató, SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet, 2004-
kutatás-fejlesztési helyettes államtitkár, OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000-2002
tanszékcsoport-vezető, Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoport, 1996-2000
egyetemi tanár, JATE (jelenleg SZTE) Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, 1994-
egyetemi adjunktus, JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, 1984-94
tanársegéd, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, 1981-84
ösztöndíjas gyakornok, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, 1978-81

Kutatási területek
ultragyors lézerspektroszkópia, femtoszekundumos impulzusok előállítása, nemlineáris optika, lézeres anyagmegmunkálás fotoablációval, lézerek orvosi alkalmazásai, nagyfeloldású fotolitográfia, kvantumrendszerek optimális kontrollja, fotoakusztikus spektroszkópia

Oktatási tevékenység
Fizika, Mechanika előadás; Kísérleti spektroszkópia kötelező kollégium; Modern optika spec. kollégium; Nemlineáris optika spec. kollégium; A fizikai gondolkodás fejlődése spec. kollégium

Tagságok
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, 2003-
a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, 2003-
a SZTE TTK Doktori Tanácsának elnöke, 1993-2000
a Szegedi Felsőoktatási Szövetség Stratégiai Bizottságának elnöke, 1998-1999
a MAB Plénumának tagja, a Fizikai Szakbizottság elnöke, 1998-2000
az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának elnöke, 1999-
az MTA Doktori Bizottságának tagja, 1995-

Nemzetközi tagságok:
SPIE International Society of Optical Engineers, 1991-
International Union of Pure and Applied Physics, 1999-

Tudományos és felsőoktatási díjak
Gábor Dénes-díj (2004)
MTA Akadémiai Díj (2000)
MTA Fizikai Díj (1991)
ELFT Schmid Rezső-díja (1989)
Akadémiai Ifjúsági Díj (1986)
OTDK Fődíj (1976)

Külföldi tanulmányutak
Max-Planck-Institute für biophysikalische Chemie, Göttingen, 1981-89 összesen 4,5 év, vendégkutató
Rice University, Houston, 1990-95, összesen 2 év, vendégprofesszor
Osakai Egyetem, 1995-96, két hónap, vendégprofesszor
Jénai Egyetem, 1997-98, 6 hónap, vendégprofesszor

(forrás www.mindentudas.hu)