Előadónkról

\SPálDr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi docens
SZTE TTK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Földtani és Őslénytani Tanszék
Dr. Sümegi Pál a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Földtani és Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a MTA Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa.
Tapolcán született 1960-ban. Nős, két gyermek apja. Egyetemi tanulmányait Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte biológia és földrajz tanár szakon. 1997-ben kandidátusi fokozatot szerzett, majd a Szegedi Tudományegyetemen habilitált. 2000-ben nevezték ki a Földtani és Őslénytani Tanszék tanszékvezető docensévé.
1986-tól a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 2000-től a Szegedi Tudományegyetemen tart kurzusokat és speciális kollégiumokat Általános földtan, Magyarország földtana és a Negyedidőszak földtana témakörben. Hallgatói 1987 óta folyamatosan részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 19 helyezést és 22 díjat szereztek. Kidolgozta a geoarcheológia posztgraduális képzés tematikáját, amit 2005-ben akkreditáltak.
Kutatási témája a régészeti geológia, a környezettörténet és az alkalmazott paleoökológia. Két angol nyelvű monográfia és öt angol nyelvű könyv, tankönyvek és számos tudományos cikk szerzője. Jelentős nemzetközi publikációt tudhat magáénak és számos nemzetközi konferencia résztvevője.
Szakmai sikereit elnyert ösztöndíjai és pályázatai jelzik. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programban és az OTKA pályázaton kétszer díjazták, többször nyert nemzetközi pályázatokon. 1998 és 2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.
Több szakmai testületben tölt be különböző tisztségeket. Az OTDK Természettudományi Bizottságának és a Holocene lap tanácsadó testületének tagja, az Advisory Editor Board, a Prehistory lapok szerkesztőbizottságában dolgozik, illetve a Soosiana malakológia lap főszerkesztője. 2005-ben a Kiskunsági Nemzeti Park tanácsadó testületének tagjává választották.
Pályafutása során Mestertanári elismerésben részesült, Hatvany Lajos Emlékéremmel, Pro Natura és Tudással Magyarországért díjjal tüntették ki.