Válogatott publikációk

KÖNYVEK

Idegen nyelvű, külföldön megjelent könyvek

Gli angeli di John Dee. Roma: Tre Editori, 2004, pp. 170, 9 illusztárió.

John Dee’s Occultism. Magical Exaltation Through Powerful Signs. Albany, NY: SUNY Press, 2004 (Series in Western Esoterism), pp. 361, 32 illusztráció.

Magyar nyelvű, Magyarországon megjelent könyvek

Titkos tudományok és babonák. A 15-17. század művelődéstörténetéhez. Budapest: Magvető, 1978 (Gyorsuló Idő), pp. 157.

Új föld, új ég. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1984, pp. 165, 12 tábla.

‘Exaltatio’ és hatalom. Okkult szimbolizmus egy angol mágus műveiben. Szeged: JATEPress, 1998 (Ikonográfia és műértelmezés 7), pp. 314, 33 illusztráció.

Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk 20. századi elméletei. Szeged: JATEPress, 2004 (Ikonológia és műértelmezés 10), pp. 324, 54 illusztráció.

KÖNYVSZERKESZTÉS, KIADÁS

Idegen nyelvű, külföldön megjelent könyvek

György E. Szőnyi (ed.), European Iconography East & West. Selected Papers of the Szeged International Conference, June 9-12, 1993. Leiden: E.J. Brill 1996 (Symbola & Emblemata 7) pp. 263, illusztrált kötet.

Sabine Coelsch-Foisner; György E. Szőnyi (ed.). "Not of an age, but for all time": Shakespeare across Lands and Ages. A Festschrift for Holger Klein. Wien: Braumüller Verlag (Austrian Studies in English), 2004, pp. 315.

Idegen nyelvű, Magyarországon megjelent könyvek

Ladislaus Löb; István Petrovics; György E. Szőnyi (ed.), Forms of Identity. Definitions and Changes. Szeged: JATEPress, 1994, pp. 168.

György E. Szőnyi (ed.) Lights and Shadows on the Frontiers of Europe. Studies on Late Renaissance Hungarian Culture, in memoriam Tibor Klaniczay. Hungarian Studies [Budapest] 10.2 (1995), 172-349 [pp. 177], illusztrációk + 16 tábla.

György E. Szőnyi (ed.), Hungary Past & Present. Student Papers in Hungarian History and Culture. Szeged: JATEPress, 1997 (Papers in Hungarian & East-Central European Studies 1), pp. 185.

György E. Szőnyi; Rowland Wymer (ed.). The Iconography of Power: Ideas and Images of Rulership on the English Renaissance Stage. Szeged: JATEPress, 2000 (Papers in English & American Studies 8), pp. 214, illusztrált.

Márta Baróti-Gaál; Attila Kiss; György E. Szőnyi (ed.). The Iconography of the Fantastic. Eastern and Western Traditions of European Iconography 2. Szeged: JATEPress, 2002 (Papers in English & American Studies 10 / Studia Poetica 11), pp. 347, illusztrált.

György E. Szőnyi (ed.). „The Voices of the English Renaissance.” Special Issue, Hungarian Journal of English and American Studies 2004 (előkészületben).

Magyar nyelvű, Magyarországon megjelent könyvek

Fabiny Tibor; Pál József; Szőnyi György Endre (ed.), A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged: JATE, 1987 (Ikonológia és Műértelmezés 2), pp. 270, 28 illusztráció (2. kiadás: Szeged: JATEPress, 1998).

Pál József; Szőnyi György Endre; Tar Ibolya (ed.), Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Szeged: JATEPress, 1995 (Ikonológia és műértelmezés 5), pp. 590, illusztrált kötet.

Kiss Attila; Szőnyi György Endre (ed.), Újhistorizmus. Tematikus szám, Helikon irodalomtudományi szemle 44.1-2 (1998).

Kiss Attila; Szőnyi György Endre (ed.). Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Szeged: JATEPress, 2003, Ikonológia és műértelmezés 9), pp. 404, illusztrált.