Tudományos önéletrajz

Prof. DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE 

Munkahely 

SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet 

Személyes adatok

Születési hely, idő: Szeged, 1952. október 19.
Családi állapot: nős, egy gyermek

Tanulmányok, tudományos fokozat

2004.  MTA doktora fokozat megszerzése 92 %-os eredménnyel. Disszertáció: Szemiotika, ikonológia, posztmodern
2000.  habilitált doktori cím: ELTE “Angol reneszánsz és barokk” doktori program
1993.  kandidátusi fokozat megszerzése 100 %-os eredménnyel, téma: Keresztény mágia, John Dee és az európai humanizmus
1983 – 1985. posztgraduális tanulmányok céljából ELTE lengyel szak, első két év, szigorlattal lezárva
1981.  bölcsészdoktor, JATE, „summa cum laude”; az értekezés címe: Christopher Marlowe világa.
1977.  Angol-magyar szakos tanári diploma, jeles eredménnyel. Szakdolgozat címe: Titkos tudományok és babonák: a 15–17. század művelődéstörténetének kérdéseihez.
1972 – 1977. angol-magyar szakos bölcsészhallgató, JATE, Szeged
1967 – 1971. középiskolai tanulmányok (JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, matematika–fizika tagozat), Szeged, jeles érettségi
1959 – 1967. általános iskolai tanulmányok, Szeged, végig kitűnő

Munkahelyek, beosztás

2005 – máig egyetemi tanár, SZTE BTK, Angol Tanszék
2004.  Fulbright vendégprofesszor, University of Kansas, Angol és Európa Tanulmányok Tanszékek.
1998 – máig intézetvezető, SZTE (korábban JATE), Angol-Amerikai Intézet;
1997 – 1998. az Angol Tanszék vezetője;
1994 – 2005. docens, SZTE (korábban JATE) BTK, Angol Tanszék;
1988 – máig programigazgató (félállásban), angol nyelvű hungarológiai oktatás, SZTE (korábban JATE BTK), Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ (korábban Hungarian Studies Programs);
1987.    Vendégtanár, Elon College, Észak-Karolina, USA;
1982 – 1994. adjunktus, JATE BTK Angol Tanszék;
1980 – 1982. magyar lektor, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszéke, Lengyelország;
1979 – 1982. tanársegéd, JATE BTK Angol Tanszék;
1977 – 1979. ösztöndíjas gyakornok, JATE BTK Angol Tanszék.

A Szegedi Tudományegyetemen betöltött társadalmi funkciók

2005 -            az Egyetemi Tanács választott tagja;
1999 – máig   négy ERASMUS és CEEPUS projekt koordinátora;
1995 – 1996.  a JATE BTK 727-es világbanki projekt menedzsere;
1994 – 1996.  JATE BTK, általános és tudományos dékánhelyettes;
1993 – 1995.  a JATE BTK 365-ös világbanki projekt menedzsere;
1991 – 1994.  a TEMPUS 2606-os JEP szegedi koordinátora;
1991 – 1992.  a JATE képviselője a TEMPUS magyarországi iroda felügyelő bizottságában;
1990 – 1992.  a JATE Rektorának külügyi tanácsadója;
1989 – 1992.  a JATE BTK TEMPUS koordinátora;
1988 – 1990.  a JATE BTK Diákköri Tanácsának tanárelnöke.

Legutóbbi elnyert ösztöndíjak és támogatások

2003.  öt hónapos Fulbright ösztöndíj az USA-ban (University of Kansas) a 2003/4-es tanévre
2001.  három hónapos kutatói ösztöndíj az USA-ban (University of Kansas, Max Kade Center for German-American Studies; Mellon Foundation; USA Nagykövetség, Regional Language Office)
1998 – 1999. a Collegium Budapest ösztöndíjasa
1997 – 2000. Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Oktatási tevékenység

Előadásokat és szemináriumokat tartottam a következő témákban:

ANGLISZTIKA
Irodalomelmélet (bevezetés az irodalomtudományba; bevezetés az anglisztikába); felsőszintű és PhD órák egyes elméleti irányzatokról (szemiotika, ikonográfia, újhistorizmus)
Angol kultúra: irodalom és művelődéstörténet (főként 15–18. század), különös tekintettel az angol reneszánsz irodalmára; angol művészet- és zenetörténet

EURÓPAI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
A reneszánsz kultúrtörténete; hermetizmus, mágia, a reneszánsz szimbolizmus szemiotikája

HUNGAROLÓGIA
Magyar nyelv és műfordítás; magyar irodalom-, művészet- és zenetörténet; magyar néprajz, Magyarország a rendszerváltás után – politika és kultúra; magyar kultúra tanítása külföldieknek – módszertan

Publikációk

1974– 2003. 6 monográfia, 11 kötetszerkesztés, 89 tanulmány a reneszánszkutatás, az anglisztika és a hungarológia témaköreiben, hazai és külföldi folyóiratokban, nemzetközi enciklopédiákban, illetve szöveggyűjtemények, monográfiák bevezetőjeként, valamint recenziók itthon és külföldön. Szépirodalmi munkásság: két regény (1983, 2002), valamint novelláim, esszéim és napi publicisztika különféle témakörökben.

Tudományos munka, ösztöndíjak, konferenciák az elmúlt három évben

2005. május: Equity in Law and Literature. Konferencia a Veronai Egyetem szervezésében, meghívott előadó: "Indecorum and the Subversion of Equity in Shakespeare's Troilus and Cressida".

2004. október: Magic in the Past. International Interdisciplinary Conference. Szlovák Tudományos Akadémia, Smolenice. Meghívott plenáris előadó: „Occult Sciences in Hungary in a Central European Context.”

2004. június: az Association for the Study of Esotericism első kongresszusa, University of Michigan, East Lansing. Előadás: “The Image of Renaissance Hermetism in 20th-Century (Post)Modern Metafiction”.

2004. január–június: 5 hónapos Fulbright oktatói ösztöndíj, Departments of English and European Studies, University of Kansas, Lawrence (USA). Ez időszak alatt számos meghívott előadást tartottam Lawrence-ben és Kansas Cityben.

2003. szeptember: Court Festivals of the European Renaissance and After. A European Science Foundation nemzetközi szemináriuma, Castelvecchio Pascoli, Olaszország. Meghívott előadó: “Performance but No Permanence: The Court Festivals of Duke Pál Esterházy.”

2003. szeptember: Places and Spaces. Nemzetközi British Studies szeminárium, Delphy, Greece. Előadás: “Contested Spaces in Some Postmodern Science Fiction.”

2003. július: The Iconography of Gender. Nemzetközi konferencia, Szeged. Szervező.

2003. július: Renaissance and Renascences, A Colloquium of Ex-Eastern European Mellon Fellows. Nemzetközi konferencia, Szeged. Organizer and paper: “Aby Warburg, the Renaissance and the American Indians.”

2002. október: Egy hetes ERASMUS vendégoktatás a Milánói Egyetem Angol Irodalmi doktori programjában (“The Iconology of Queen Elizabeth in English Renaissance Culture”); valamint egy vendégelőadás a Veronai Egyetemen.

2002. július: Renaissance Go-betweens. Nemzetközi konferencia, Universität München. Meghívott ‘keynote speaker’: “John Dee as Cultural-scientific-apocalyptic Go-between in East-central Europe”.

2002. május: Lábjegyzetek Platónhoz: a szeretet. Konferencia, Szegedi Tudományegyetem. Előadás: “Platón és a reneszánsz szerelemkoncepció”.

2002 április: 10 Years of the Hungarian Fulbright Commission. Jubileumi konferencia, MTA, Budapest. Előadás: “How to Study the English Renaissance in the US?”

2002. április: Texts and Contexts. Colloquium in the honour of Prof. Péter Egri. Konferencia, ELTE, Budapest. Előadás: “Ut pictura poesis: Around the Sister Arts”.

2002. január: egy hetes vendégoktatás a Salzburgi Egyetem Angol Tanszékén („Pastoral and Romance in English Renaissance Literature”).


Társasági tagság

Az OTKA Irodalmi szakzsűrijének tagja (2002 -); az MTA Szemiotikai albizottságának tagja (2001.); az MTA Köztestületi tagja (1994-); European Society for the Study of English (ESSE, 1993-); Hungarian Society for the Study of English (HUSSE, 1992-); Magyar Szemiotikai Társaság (1992 -); Magyar Shakespeare Bizottság (1988 -); Modern Filológiai Társaság (1985-); International Comparative Literature Association (1985 -); Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1984 -).

Szerkesztőbizottsági tagság

Aries (E.J. Brill, Leiden, 2000 -); Hungarológiai Évkönyv (Pécsi Tudományegyetem, 2000 -); Hungarológia (Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1998-2001); The AnaChronist (ELTE, Budapest, 1998-); Renaissance Forum (University of Hull, 1997-); Cauda Pavonis (Washington State University, Pullmann, 1994-); Symbola et Emblemata (E.J.Brill, Leiden, 1993-2000).

Nyelvismeret

angol (olvasás, beszéd, írás felsőfokon)
lengyel (olvasás, beszéd felsőfokon, írás középfokon)
olasz (olvasás, írás középfokon, beszéd alapfokon)
német (olvasás középfokon, beszéd, írás alapfokon)
latin, francia (olvasás alapfokon).