Előadónkról

Prof. Dr. Szőnyi György Endre intézetvezető egyetemi tanár
SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

    Prof. Dr. Szőnyi György Endre a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.
     Szegeden született 1952-ben. Középiskolai tanulmányait a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte matematika-fizika tagozaton, majd a JATE angol-magyar szakán szerzett diplomát 1977-ben. A nyolcvanas években, miután 1980 és 1982 között a Varsói Tudományegyetem magyar tanszékén dolgozott vendégtanárként, az ELTE lengyel szakán folytatott tanulmányokat. 
     1977 óta a JATE, majd SZTE Angol Tanszékén (1995 óta Angol-Amerikai Intézet) dolgozik. 1981-ben bölcsészdoktor, 1993-ban kandidátus, 2000-ben habilitált, 2004-ben az MTA doktora, 2005-től egyetemi tanár. 1998-tól az Angol-Amerikai Intézet vezetője.
     Irodalom- és kultúrtörténész, aki az angol és magyar irodalom tanulmányozása mellett a reneszánsz tudomány- és filozófiatörténetével (ide tartozik a mágia és okkultizmus kultúrtörténete), valamint a kultúraelmélet történetével foglalkozik (pl. verbális/vizuális rendszerek elméletei, szemiotika). 
     Tudományos eredményeit elnyert ösztöndíjai és nemzetközi szinten is magasan jegyzett publikációi jelzik. Előbbiek közül megemlítendő két Fulbright ösztöndíja (USA 1986, 2004), két Mellon ösztöndíja (Németország 1995, USA 2001), valamint az, hogy a Collegium Budapest első nem budapesti magyar ösztöndíjasa lehetett 1998-ban. Első körben, 1997-ben kapta meg a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 2003-ban az SZTE Pro Universitate éremmel tüntette ki. 
     Publikációi között 6 monográfia, 12 szerkesztett tanulmánykötet és mintegy 80 referált tanulmány szerepel, kb. 45 %-ban külföldi megjelenéssel, jelentős hivatkozási számmal. 2004/5-ben három monográfiája jelent meg, egy magyarul Szegeden, egy olaszul Rómában, egy pedig az amerikai SUNY Press-nél angolul. 
    Számos tudományos testület tagja, több külföldi és magyar folyóirat szerkesztőbizottságában tevékenykedik. Szegeden szerkeszti az Ikonológia és műértelmezés, valamint a Papers in English and American Studies könyvsorozatokat. 2005-ben a magyar anglisták szövetségének elnökévé választották, tagja az MTA szemiotikai albizottságának, valamint az OTKA irodalomtudományi zsűrijének.
Oktatási-kutatási tevékenysége a fent körvonalazott tudományos kutatásokhoz kapcsolódik. A Szegedi Tudományegyetemen elsősorban angol irodalom- és kultúrtörténetet tanít; emellett jelentős a vendégoktatói tevékenysége mind hazai egyetemeken, mind pedig külföldön. Beltagja a szegedi irodalmi doktori iskolának, alapító tagja a most születő filozófiai doktori iskolának, külső tagja az ELTE angol reneszánsz és barokk, valamint a huelvai egyetem reneszánsz és a salzburgi egyetem angol irodalmi doktori programjainak. Számos vendégelőadás mellett teljes kurzusokat vagy előadássorozatokat oktatott a következő egyetemeken: Bécs; Elon University (North Carolina); Hull; Milánó, University of Kansas; Turku.
    A fenti témakörök mellett alapítója a Szegedi Egyetemen a hungarológia programnak, mely külföldi hallgatóknak oktat magyar nyelvet és közép-európai kultúrát, valamint magyar hallgatókat képez a magyar nyelv és kultúra külföldieknek való oktatására.
1980 óta vesz részt a nemzetközi tudományos életben. Az utóbbi években egyre többször kap meghívást mint felkért, kiemelt előadó: 2000 Aarhus; 2002 München; 2004 East Lansing és Pozsony. Szerkesztő bizottsági tagja az Aries (Amsterdam), a Cauda Pavonis (Texas) és a Renaissance Forum (Hull) folyóiratoknak. Számos nemzetközi projekt (EU, World Bank, FEFA, OTKA) témavezetője és menedzsere volt.