Tudományos önéletrajz

 Prof. Dr. Falkay György
 
Személyes adatok
Születési hely, idő:        Szeged, 1943. március 10.
 
Tanulmányok, továbbképzés
1961                           érettségi, Batsányi János Gimnázium, Csongrád
1962-1967                   gyógyszerészhallgató, SZOTE
1967                           gyógyszerészi diploma
1970                           gyógyszerész doktor "summa cum laude"
 
Beosztások
1967-1969                   gyógyszerész, Városi Kórház Laboratórium, Orosháza
1969-1970                   gyógyszerész, Városi Kórház Laboratórium, Szeged
1970-1977                   tudományos munkatárs, SZOTE Női Klinika
1977-1988                   tudományos főmunkatárs, SZOTE Női Klinika
1988-1995                   egyetemi docens, laboratórium vezető, SZOTE Női Klinika
1995-                          tanszékvezető egyetemi tanár, SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet
 
Tudományos minősítés
1981                           az orvostudomány kandidátusa
1995                           az orvostudomány doktora
 
Nyelvismeret
1981                           angol, orosz kandidátusi nyelvvizsga
1983                           angol állami nyelvvizsga, középfok
 
Tanulmányutak
1975                           Reproductive Research Unit. Stockholm
1980                           Chelsea Hospital for Women, London
1987                           Dept. of Pharmacology, University of Leicester, Leicester
1987                           Dept. de Chimie Biologique (INSERM U-33), Paris
 
Kitüntetések, elismerések
1983                           Kiváló munkáért kitüntető jelvény
1994                           Rektori dicséret
1994                           Pándy emlékérem
1996                           Magyar Kémikusok Egyesületének Nívó díja
1998                           Magyar Nőorvos Társaság, a Magyar Nőorvosok Lapja Nívó díja
2002                           Tudással Magyarországért Emlékplakett, OTDT
1997                           Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 
Egyetemi tisztségek és megbízások
1991-1999                  SZOTE Egyetemi Tanács tagja
2000-                         SZTE Egyetemi Tanács tagja
1990-1997                  SZOTE TDK Bizottság tagja
1991-1995                  SZOTE TDK pályamunkákat bíráló bizottság titkára
1991-1999                  SZOTE Tudományos Bizottság tagja
1991-1999                  SZOTE Műszerügyi Bizottság tagja
1996-1999                  SZOTE Könyvtári Tanács tagja
1996-1999                  SZOTE Doktori és Habilitációs Bizottság tagja
1997-2000                  SZOTE (SZTE) GYTK dékánhelyettes
1998-1999                  SZOTE Közbeszerzési Bizottság elnöke
2000-                         SZTE GYTK dékán
2000-                         SZTE Habilitációs Bizottság tagja
 
 
Tudományos társasági tagság
1970-                           Magyar Gyógyszerészeti Társaság Csongrád Megyei Szervezetének 
                                   elnöke 1996-2000
                                   Tudományos Bizottságának tagja 2005-
1978-                           Magyar Biokémiai Társaság
1980-                           Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság
                                   Vezetőségi tagja 1998-2002
1989-                           Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság
                                   Endokrinológia Szakcsoportjának elnöke 1994-
                                   MLDT főtitkára 1997-
1998-                           Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság vezetőségi tagja
1998-1999                    Gyógyszerész Szakmai Kollégium titkára
2000-                           Kórházi és Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja
2004-                           Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési
                                   Bizottság tagja
 
MTA Szakbizottsági tagság
1990-1995                   Gyógyszerésztudományi Bizottság
1990-1995                   Endokrinológiai és Anyagcserekutatásokkal Foglalkozó Bizottság
1993                           Klinikai Kémiai Munkabizottság titkára
2001-2004                   MTA Közgyűlésének tagja, az Elméleti Orvostudományi Tudományos
                                  Bizottság nem akadémikus köztestületi tagok képviselője
2002                           MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Komplex Bizottság tagja
2002-2005                   MTA Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság tagja
 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) tevékenység
1980-1983                  Member of the WHO Steering Committee of the Task
                                  Force on Methods for the Determination of the Fertile Period
1983-1984                  "Szteroid-glükuronidok exkréciója normális menstruációs ciklusban" c.
                                 WHO  program témavezetője
 
Oktatói munka
1970-1995                  Gyakorlati oktatás (laboratóriumi vizsgáló eljárások a szülészet-
                                  nőgyógyászatban) orvostanhallgatók részére magyar és angol nyelven
1970-1995                  Gyakorlati és elméleti oktatás gyógyszerészhallgatók részére
                                 (Laboratóriumi diagnosztika speciálkollégium)
1976-                         38 TDK pályamunka témavezetője
1985-1992                  5 gyógyszerész doktori értekezés témavezetője
1988-2000                  A HIETE megbízásából laboratóriumi szakvizsga előkészítő
                                 tanfolyamok szervezése
1988-                         Az Országos Szakképesítő Bizottság megbízásából gyógyszerészek
                                 szakvizsgáztatása klinikai laboratóriumi diagnosztika szaktárgyból
1992-                        "Laboratóriumi diagnosztika" alternatív tantárgy előadója V. éves
                                 gyógyszerészhallgatók számára magyar és angol nyelven
1993-2000                  „Reprodukciós egészségtan” Ph.D. program altémavezetője
1995-                         Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Természetes gyógymódok c. tárgyak
                                 oktatása III. IV. és V. éves gyógyszerészhallgatók részére magyar és
                                 angol nyelven
2000-                         Szakvizsgáztatás „Gyógyszerhatástan” tárgyból
2001-                         Gyógyszertudományok doktori iskola Gyógyszerhatástan, biofarmácia
                                 és klinikai gyógyszerészet c. Ph.D. program témavezetője
 
Tudományos kutatómunka
Közlemények száma: 190
Összesített impact faktor: 141,984