Előadónkról

\falkaygyorgyProf. Dr. Falkay György tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Prof. Dr. Falkay György a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.
 
Szegeden született 1943-ban, 1967-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kapott gyógyszerészi diplomát, majd az orosházi és a szegedi Városi Kórház Laboratóriumában és a SZOTE Női Klinikáján dolgozott. 1970-ben gyógyszerészdoktori címet, 1981-ben kandidátusi minősítést szerzett. 1995 óta az orvostudomány doktora és a Gyógyszerhatástani Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. Tanulmányutakon vett részt Stockholmban, Londonban, Leicesterben és Párizsban.
 
A magyar és a nemzetközi orvos- és gyógyszerésztársadalom több szervezetében tölt be különböző tisztséget, tagja az Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottságnak. 2002 és 2005 között a Magyar Tudományos Akadémia Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság tagja. Az Egészségügyi Világszervezet munkájában 1980 és 1984 között kétszer vállalt feladatot. Oktató és kutató munkája mellett aktív szerepet vállal a Szegedi Tudományegyetem vezetésében, 2000 óta tagja az Egyetemi Tanácsnak és a Habilitációs Bizottságnak, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.
 
Kutatási és oktatási szakterülete a gyógyszerhatástan, a biofarmácia, a reprodukciós egyészségtan és a klinikai gyógyszerészet. Kutatásait 190 tudományos közleményben összegezte, összesített impact faktora 141,984. Tudományos eredményeiért számos kitüntetéssel jutalmazták, megkapta többek között a Magyar Nőorvos Társaság, a Magyar Nőorvosok Lapja Nívó díját. 1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült, 2002-ben Tudással Magyarországért Emlékplakettet kapott.