Válogatott publikációk

Könyvek

A magyar nyelv I. A szöveg, a mondat és a szófajok. MOZAIK Oktatási Stúdió, Szeged, 1992. 264 p. (2. kiadás: 1995.)
 
Katolikus kerettanterv. Magyar nyelv és irodalom tantárgy II. rész. (5 – 12. évfolyam). Katolikus kerettanterv. Felelős szerk. Farkas István piarista. 4. kiadás. NAT-konform mintatanterv. (MKM Közoktatás-fejlesztési Főosztály 45. 381/97/XV. sz.) 10/b. füzet. Európa Értékrendjéért Pedagógiai Egyesület, Kecskemét, 1997. (Társszerző: Dr. Galgóczi Lászlóné)
 
Könyvfejezetek

Nemzet és emlékezet. In: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára 2.  Szerk.: Galgóczi László.  JGYF Kiadó, 1999. 261-293.
 
A nyelv története. In: A nyelv világa. Szerk. H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, 2001. 46–68.

A nyelvek rokonsága, a világ nyelvei. In: A nyelv világa. Szerk. H. Varga Gyula.  Diamond Kiadó, 2001. 69–80.
 
Tanulmányok

Szövegemlékeink megértéséhez. In: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Szerk. Fekete Péter, V. Raisz Rózsa. MNYTK. 196. sz. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993. 108–112.
 
.Nyelvtörténet – művelődéstörténet: a HÁZ fogalomkör szóanyagának vallomása. In: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. Szerk. Szende Aladár. MNYTK. 198. sz. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1995. 270–277
 
Anyanyelv és iskola. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. Szerk. B. Fejes Katalin és R. Molnár Emma. SZAB Szeged, 1996. 29–39,
 
"... vezesse wt paradisu(m) nugulmabeli ... (Adalék a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez). Néprajz és Nyelvtudomány XXX. (1997.) 69–76. 
 
Átok és átkozódás. In: Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Szerk. Péntek János. Kolozsvár, Editura Presa Universitar( Clujean( 1997. 175–182.
 
Évszázadok Mária-siralma. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. MNYTK. 212. sz. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1999. 350–358.
 
Text und Interpretation: soziokulturelle Eigenschaften und grammatische Bestimmtheiten. In: Nyelv, aspektus, irodalom. Szerk. Győrke Zoltán, JGYTFK Szeged, 2000. 113–122
 
Nyelvtörténet és anyanyelvi nevelés. In: Színes eszmék nem alszanak … I. Szerk: Andor József, Szűcs Tibor,  Terts István. Pécs, 2001. 373–383.
 
Vörösmarty és a nyelv történeti szemlélete. In: Vörösmarty és kora. Szerk. Madácsy Piroska és Bene Kálmán. Szeged, 2001. 51–56
 
A szitokszóvá válás útja. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szerk. Büky László és Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem, 2003. 39-46.
 
A nyelvi agresszió diakron formái. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I. Szerk. Navracsiscs Judit és Tóth Szergej. Generalia 2004. 296-301.
 
Biblia, bibliafordítás, anyanyelvi nevelés. In: Eulogia. Szerk. Hanula Gergely és Vladár Gábor. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Újszövetségi Szekciója, 2004. 85-96.
 
Nyelvtörténet – művelődéstörténet. Megjegyzések A magyar bibliafordítások című kurzushoz. In: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós. Szombathely, 2004. 50-65.
 
„A nyelv, ha oktat …” In: Stílus és anyanyelv. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógusképzés kiskönyvtára 3. Szerk. Galgóczi László és Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, 2004. 33-54.