Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Galgóczi László
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Tápiószele, 1950. február 28.
 
Beosztás és munkahely
Egyetemi tanár (2000.)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszék
 
Végzettség
Magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
(JATE BTK 1974.)
 
Tudományos fokozat, cím
A nyelvtudomány kandidátusa (1988.)
Dr. habil (1999. JPTE)
Egyetemi doktor (1979.)
 
Kutatási területek
Szövegemlékeink szociokulturális háttere.
A nyelvi agresszió szinkróniában és diakróniában.
Anyanyelv és nevelés, anyanyelv és oktatás.
 
Oktatói gyakorlat és oktatott tantárgyak
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (1977–) Mai magyar nyelv,  A magyar nyelv története, Nyelv, kultúra, kommunikáció
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Vallástanári Tanszék (Szeged) (1998–2004.): Kommunikációelmélet, Katechetikai kommunikáció, Retorika, Tanári beszéd
Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (1998–2002.): Alkalmazott pszicholingvisztika, Alkalmazott szociolingvisztika, A nyelvi agresszió, Beszédviselkedés
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1990–1994.): A magyar nyelv története, Bevezetés a történeti nyelvtudományba, Árpád-kori nyelvemlékeink;
 
Elismerések
A magyar felsőoktatásért emlékplakett (1997.)
Kiváló munkáért (1989.)
Miniszteri dicséret (1984.)
 
Oktatásszervezés, egyetemi, kari közélet
Tudományos főigazgató-helyettes (2002.)
Tanszékvezető (2000.)
JGYTFK Tudományos Bizottság elnöke (2000-2002.)
JGYTFK Kari Tanács tagja (1999—2002.)
JGYTF Művelődéstörténeti Intézet tanácsának tagja (1994–2000.)
JGYTF Pedagógus-továbbképzési Bizottság elnöke, főigazgatói megbízott (1995–1998.)
 
Tudományos és szakmai közéleti tevékenység
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
Alkalmazott nyelvtudomány szerkesztőbizottságának tagja