Előadónkról

Prof. Dr. Galgóczi László tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszék
Prof. Dr. Galgóczi László a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a kar tudományos főigazgató-helyettese, a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának tagja.
 
1950-ben született Tápiószelén. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1974-ben magyar nyelv és irodalom, illetve német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Ezt követően három évig a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban és Szakközépiskolában tanított. 1977-től a Magyar Nyelvi Tanszék oktatója, 1979-ben doktorált, 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1999-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált, 2000-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.

 
A tanárképző főiskolán 1986–1996 között a Tudományos Bizottság tagja, több ízben titkára volt. Az 1995 és 1998 között a Pedagógus-továbbképzési Bizottságot irányította főigazgatói megbízottként. 1999-től 2002-ig a Kari Tanács tagja, 2000 - 2002 között a kari Tudományos Bizottság elnöke volt.

 
1998 és 2002 között a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tudományos főmunkatársa volt, 1998-től 2004-ig meghívott előadóként részt vett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszékének munkájában.
Kutatási területe sokrétű, az anyanyelv és nevelés, anyanyelv és oktatás kapcsolatával foglalkozik, a nyelvi agresszió szinkróniában és diakróniában való megjelenését, valamint szövegemlékeink szociokulturális hátterét kutatja. Az Alkalmazott nyelvtudomány című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

 
Tudományos eredményeit és oktató-nevelő munkáját Miniszteri dicsérettel, Kiváló munkáért kitüntetéssel és A magyar felsőoktatásért emlékplakettel jutalmazták.