Tudományos önéletrajz

Dr. Odorics Ferenc
 
Személyes adatok 

Születési hely, idő: Hódmezővásárhely, 1956. április 14. 
 
Iskolák

 
Ságvári Endre Általános Iskola, Hódmezővásárhely 1962 - 1963
Gombos Ferenc Általános Iskola, Győr, 1963 - 1970
Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr, 1970 - 1974 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, 1975 - 1976 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged (magyar-történelem szak) 1977 - 1981 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest 
(magyar szak) 1982-1984 
 
Munkahelyek 

 
Kisfaludy Színház, Győr, segédszínész, 1974 - 1975 
1-es Posta, Szeged, hírlapkézbesítő, 1981 - 1982 
Ifjú Gárda Ifjúsági Város Nevelőotthon, nevelőtanár, Szeged, 1982 - 1983
József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged 1984 - tudományos ösztöndíjas, egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens, tanszékvezető docens, 
MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztály 1989 - tudományos segédmunkatárs (1989 - 1991), munkatárs (1991-1993), főmunkatárs (1993 -)
Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged 2004 - tanszékvezető egyetemi docens 

Egyéb (nem főállású) munkahelyei 
 
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest 1986 - 1988 - főiskolai tanársegéd 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő 1987 - 1988 - egyetemi tanársegéd 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 1987 - 1989 - főiskolai tanársegéd
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Gödöllői Kihelyezett Tagozat, Gödöllő 1988 - 1990 - főiskolai tanársegéd 
József Attila Kör, Budapest 1988 - 1989 - titkár 
József Attila Kör, Budapest 1989 - 1991 - elnök 
Magyar Napló, Budapest 1989 - 1990 - szerkesztő
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomelméleti Tanszék, Pécs 1991- 94 – egyetemi adjunktus, majd docens
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Összehasonlító és Irodalomelmélet Tanszék
1993 - 94 – egyetemi docens, 1994 - 96 mb. tanszékvezető docens 
ELTE BTK Általános és Összehasonlító irodalomtudományi Tanszék 1995 - 96 – meghívott előadó 
 
Tudományos fokozatok 

 
egyetemi doktor, a disszertáció címe: Miképpen értünk meg metaforikus szövegeket?  
(1988) – ELTE

az irodalomtudomány kandidátusa, a disszertáció címe: Új paradigma-e az empirikus irodalomtudomány?  (1993)

az irodalomtudományok doktora, a disszertáció címe: Az értelmezés tropológiája. Retorikai stratégiák a magyar irodalomban és irodalomtudományban (2005) 

Díjak 

OTDK nívódíj (1981) 
Szegedi Akadémiai Bizottság díja (1982) 
Kanyó Zoltán-díj (1987) 
Akadémiai nívódíj (1991) 
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2001) 
A Szegedi Akadémiai Bizottság kiváló kutatója (2001) 
Széchenyi István ösztöndíj (2002-2005) 

Tudományos-szakmai tisztségek, tagság 

 
az MTA Irodalomelméleti Munkabizottságának titkára (1991 - 1998)
alapító vezetője a szegedi irodalomelméleti és interpretációs deKON-csoportnak (1992 – 2004) 
a deKON-KÖNYVek sorozatszerkesztője (1993 - ) 
a Helikon irodalomtudományi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1992 - )
a „Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány” Kuratóriumának elnöke (1999 - )
a „Pompeji Alapítvány” Kuratóriumának az elnöke (2000 - ) 
a JATE, majd SZTE Irodalomelmélet Doktori Alprogram vezetője (1998 - ) 
az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának helyettes vezetője (2004 - ) 

Nyelvvizsgák 
 
német középfok 
angol alapfok 

Szervezési tevékenység 

1989 óta közel 30 irodalomtudományi konferenciát szervezett