Előadónkról

 
Dr. Odorics Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék
Dr. Odorics Ferenc a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Magyar Irodalom Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, az Irodalomtudományi Doktori Iskola helyettes vezetője.
 
Hódmezővásárhelyen született 1956-ban. 1981-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakon, 1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar szakon diplomázott. 1988-ban egyetemi doktori, 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 2005-től az irodalomtudományok doktora, disszertációjának címe: Az értelmezés tropológiája. Retorikai stratégiák a magyar irodalomban és irodalomtudományban.
 
1984 óta a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén dolgozik, 1989-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztályának munkatársa, majd főmunkatársa. 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszék vezetőjévé nevezték ki.
 
Több tudományos-szakmai testületben vállal szerepet. Tagja a Helikon irodalomtudományi folyóirat szerkesztőbizottságának, a Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány és a Pompeji Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 2004-tól a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának helyettes vezetője. 1989 óta közel harminc irodalomtudományi konferenciát szervezett, a 33. kiadott köteténél tartó deKON-KÖNYVek sorozatszerkesztője.
 
Kutatási és oktatási sikereit díjai és ösztöndíjai jelzik. 1991-ben Akadémiai nívódíjjal, 2001-ben a Szegedi Akadémiai Bizottság kiváló kutatója díjjal jutalmazták. 1997 és 2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2002 és 2005 között Széchenyi István ösztöndíjban részesült.