Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Janka Zoltán
 
Személyes adatok
Születéshely és idő: Karcag, 1949. szeptember  28.
 
Iskolák 
Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (1964-68)
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (1968-1974)
Orvosdoktori diploma:  'summa cum laude'  1974.
 
Munkahely 
Szegedi Orvostudományi Egyetem (1987-től Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem) Ideg-és Elmegyógyászati Klinika, Szeged (1974. okt. 1 - 1998)
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinika (1998 – 2000)
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika (2000. jan. 1-)
 
Szakvizsgák
Neurológia (1978), Pszichiátria (1983)
 
Tudományos minősítés  
az orvostudomány kandidátusa (1985.  április 17.)
habilitáció (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 1996. február 28.)
 
Betöltött állások
demonstrátor (hallgatóként, SZOTE Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet 1969-1974)
központi gyakornok és klinikai orvos, SZOTE Ideg-és Elmegyógyászati Klinika (1974-78)
egyetemi tanársegéd (1978-84),  egyetemi adjunktus (1985-89), egyetemi docens (1989-1993),  egyetemi tanár (1993-) 
Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia (1980-82) 
tanszékvezető egyetemi tanár (1993 -)
 
Ösztöndíjak
International Training Course, MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet (1976-77)  Postgraduate Research Fellow, Department of Anatomy and Human Biology, University of Western Australia, Perth, Australia (1980 - 82) 
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000 - 2003)
Tanulmányutak: Svédország (1987), Anglia (1991)
 
Ph. D. doktori iskola  
Szegedi Tudományegyetem ‘Kísérletes és klinikai idegtudomány’ Ph.D. programban alprogramvezető
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológiai Doktori Tanács és Habilitációs Bizottsága tagja (2004. júl.1 - )
Irányításával Ph.D. fokozatot szerzett: 4 fő, értekezés benyújtva: 1 fő, benyújtás előtt: 2 fő
 
Tudományos társasági tagság
Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) 
Magyar Ideg-és Elmeorvosok Társasága (MIET) 
Hungarian College of Neuropsychopharmacology (HCNP)
Magyar Biológiai Pszichiátriai Egyesület
Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület 
Magyar Neuropatológiai Társaság 
European College of Neuro-psychopharmacology (ECNP) 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP)
Society of Biological Psychiatry 
Academia Medicinae et Psychiatriae (N.Y.)
International Psychogeriatric Association (IPA)
 
Tudományos bizottsági tagság  
MTA Klinikai Idegtudományi Bizottság (2003 -)
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Tudományos Bizottság (1994 -)
Könyvtári Tanács (1994 -)
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Élettudományi Kollégium Ember-és Idegtudományi szakzsűri (2003 -)
 
Tudományos társasági megbízatások
Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) titkárhelyettes (1984 - 89) 
az MPT Vezetőségének tagja (1989 -)
a Biológiai Pszichiátriai Szekció, majd Egyesület vezetőségének tagja (1980 - ) és alelnöke (1997 -)
a Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület vezetőségének tagja (1991 -)
a Magyar Ideg-Elmeorvosok Társasága (MIET) Alzheimer-kór Szekció vezetőségi tagja
(1992 -) 
a ‘European College of Neuro-psychopharmacology (ECNP)’ Magyar Tagozatának (HCNP) alelnöke (1993 -)
 
Tudományos folyóiratok szerkesztőbizottsági tagsága 
Psychiatria Hungarica (1986 -)
Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle (1991 -) 
Neurobiology (1993-2002)
Acta Biologica Szegediensis (1999 -) 
Neuropsychopharmacologia Hungarica (1999 -) 
Archives of General Psychiatry – Magyar Kiadás (2000 -) 
International Journal of Neuropsycho-pharmacology
(a lap impact factora [2003] = 4.128; 2004 -)
 
Témavezető kutatási projektekben
* ETT 106/90 (1991-1993, 3 év): 'A dementiák epidemiológiai és klinikai vizsgálata'
* ETT T 04-589/93 (1994-1996, 3 év): 'A dementia epidemiológiai és klinikai vizsgálata'
* OEP 2-01274/95 (1996, 1.5 év): 'Az öngyilkosságot megkísérelt betegek lelki folyamatainak vizsgálata: a szóasszociációs próba (éberen és hipnózisban) és az álomtartalom elemzés alapján'
* MKM 228 (1996, 1 év): 'Kvantitatív EEG mapping vizsgálatok pszichiátriai betegségekben'
* ETT 580/1996 04 (1997-1999, 3 év): 'Klinikai vizsgálatok különböző eredetű dementiákban'
* FKFP 0092/1997 (1997-2000, 4 év): 'Neuropszichiátriai és biokémiai vizsgálatok Alzheimer dementiában'
* OTKA T 025160 (1998-2001, 4 év): 'Neuropszichológiai vizsgálatok schizophrenia spektrumban: elméleti és gyakorlati alkalmazás'
* ETT 01807/2000 (2000-2002, 3 év): 'Molekuláris biológiai vizsgálatok Alzheimer demenciában'
* ETT IV/93 (2003-2005, 3 év): 'Molekuláris és farmakogenetikai vizsgálatok dementiában, szkizofréniában és depresszióban'
* EGIS Klinikai-Farmakológiai Kutatási Fejlesztési Alapítvány pályázat (2003. év)
* OTKA T 046152 (2004-2007, 4 év): 'Pszichiátriai betegségek kezelésének és biológiai hátterének farmakodinamikai és molekuláris genetikai vizsgálata'
 
Kitüntetések, elismerések oktatásért, kutatásért 
Országos TDK Konferencia 1.díj (1973)
'Kiváló Munkáért' (1985, 40/90/1985, Eü. Min.) 
a 'SZOTE Kiváló Nevelője' (1989.IX.1., 15/f/89/ O.E.sz.) 
Rektori Dicséret (1977, 1984)
Dékáni Elismerések oktatási, TDK és felvételiztetési munkáért 
Elismerő Oklevél (XVIII., XIX. Országos TDK Konf., 1987,1989)
a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) 'Nyírő Gyula Nívódíj' kitüntetése tudományos alkotásért két alkalommal (1986, 1989)
az MPT-től 'Hollós István Díj' legjobb tudományos közleményért (2000) 
‘Medicina Nívódíj’ könyv társszerzőségéért (2000)
MPT Vándor-gyűlés Legjobb Posztere (1999 - Debrecen, 2001 - Miskolc)
Magyar Neuropszichofarmako-lógiai Kongresszus Legjobb Posztere (2001 - Tihany) 
European College of Neuropsycho-pharmacology Poster Award (1998 - Paris) 
Hallgatói oktatói díj az angol tagozattól: 'Lecturer of the Year' (1995/96)
'Best Lecturer’ három alkalommal (1996/97, 1997/98, 1998/99)
Hallgatói oktatói díj a magyar tagozattól: 'SZOTE Legjobb Oktatója' (1997/98) 
‘1999/2000. tanév Legjobb Oktatója’,’SZTE ÁOK Kiemelkedő Oktatója' (2000/01) 
‘A Kar Kiváló Oktatója’ cím (a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Tanácsa elismerése): 2003
 
Nyelvtudás
Állami Felsőfokú Angol Nyelvvizsga (1976.december 1.)
 
Tudományos előadások száma: 495
Tudományos publikációk: közlemények: 192;  könyv: 2; könyvfejezet: 32;  jegyzet: 2; 
Kumulatív impact factor: (az “in extenso” tudományos közleményeké, az SCI Journal Citation Reports, a megjelenés évében számított érték alapján): 271.289