Előadónkról

 
Prof. Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika

Prof. Dr. Janka Zoltán a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára.
 
1949-ben született Karcagon. Középiskolai tanulmányait a Jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban végezte.  1974-ben kapott orvosdoktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Neurológiai és Pszichiátriai szakvizsgával rendelkezik. 1985-ben kandidátusi minősítést szerzett, 1996-ban habilitált. 1987-ben és 1991-ben svédországi és angliai tanulmányutakon vett részt.
 
1974 óta a Pszichiátriai Klinika munkatársa, 1993-tól tanszékvezető egyetemi tanár. A Szegedi Tudományegyetemen a Kísérletes és klinikai idegtudomány Ph. D. programban alprogramvezető. Magyar és nemzetközi tudományos társaságok tagja, feladatot vállal többek között a Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület munkájában; a Biológiai Pszichiátriai Egyesület alelnöke. Tagja az MTA Klinikai Idegtudományi Bizottságának, az Általános Orvostudományi Kar Tudományos Bizottságának és az OTKA Élettudományi Kollégium Ember- és Idegtudományi szakzsűrijének.
 
Kutatásai középpontjában a pszichiátriai betegségek biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Nevéhez 495 előadás, 192 közlemény, két könyv és jegyzet, valamint 32 könyvfejezet fűződik. Közleményeinek kumulatív impact factora 271.289.
 
Tudományos munkásságának és oktatási tevékenységének sikerességét kitüntetései és ösztöndíjai jelzik. Hallgatói többször választották az angol, illetve a magyar tagozat legjobb oktatójának. Medicina Nívódíjat és Nyírő Gyula Nívódíjat kapott. 2000 és 2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült, két éven keresztül az ausztráliai Perth egyetemén kutatott.