2022. július 1., péntek

Tanulmányaim

2001 óta a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatói ügyintézés, kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés az ETR-en (Egységes Tanulmányi Rendszer) keresztül történik. További fejlesztések következményeként létrejött ETR Coospace segít a hallgatók és az oktatók közti kommunikációban, tanulást elősegítő információcserében.
Egyetemünkön a hallgatói ügyintézésében a Hallgatói Szolgáltató Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a kari tanulmányi osztályok, és a kari hallgatói önkormányzatok állnak a hallgatók rendelkezésére.
Az egyetemi élet során használt fontos fogalmak összessége, melyek ismerete segít a hallgatóknak, hogy tanulmányaikat zökkenőmentesen elvégezhessék, hallgatói ügyeiket gördülékenyen intézhessék.
Az egyetem kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, az SZTE különböző ösztöndíjhálózatokba történő bekapcsolódásának köszönhetően számos külföldi és hazai ösztöndíjra pályázhatnak a szegedi egyetemisták. Itt mindenki megtalálja a számítását: az is, aki csak néhány hétre, de az is, aki több félévre, akár egy évre is nekivágna országnak-világnak, hogy aztán új tapasztalatokkal és ismeretekkel gazdagodva térjen vissza anyaegyetemére. Az alábbi oldalak segítenek az eligazodásban, s lehetőséget nyújtanak a válogatásra, a szemezgetésre.
Speciális képzési igényű hallgatók: azok, akik érzékszervi, mozgásszervi fogyatékossággal élnek, kommunikációjukban korlátozottak (diszlexia, diszgráfia), továbbá akik egészségi állapotuk miatt tartósan, általános életmódtól eltérő életvitelre kényszerülnek.


A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása. A hasznosítás érdekében az Igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörbe beletartoznak az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont 2020 Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.