2021. január 25., hétfő

Tanulmányaim


A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása. A hasznosítás érdekében az Igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörbe beletartoznak az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont 2020 Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.
2001 óta a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatói ügyintézés, kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés az ETR-en (Egységes Tanulmányi Rendszer) keresztül történik. További fejlesztések következményeként létrejött ETR Coospace segít a hallgatók és az oktatók közti kommunikációban, tanulást elősegítő információcserében.
Egyetemünkön a hallgatói ügyintézésében a Hallgatói Szolgáltató Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a kari tanulmányi osztályok, és a kari hallgatói önkormányzatok állnak a hallgatók rendelkezésére.
Az SZTE hallgatói részére pályázati úton juttathatnak az illetékes szervek tanulmányi célú vagy kutatási támogatást, szociális támogatást, gyakornoki helyet vagy, külföldi ösztöndíjat.
Az egyetem kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, az SZTE különböző ösztöndíjhálózatokba történő bekapcsolódásának köszönhetően számos külföldi és hazai ösztöndíjra pályázhatnak a szegedi egyetemisták. Itt mindenki megtalálja a számítását: az is, aki csak néhány hétre, de az is, aki több félévre, akár egy évre is nekivágna országnak-világnak, hogy aztán új tapasztalatokkal és ismeretekkel gazdagodva térjen vissza anyaegyetemére. Az alábbi oldalak segítenek az eligazodásban, s lehetőséget nyújtanak a válogatásra, a szemezgetésre.
Az egyetemi élet során használt fontos fogalmak összessége, melyek ismerete segít a hallgatóknak, hogy tanulmányaikat zökkenőmentesen elvégezhessék, hallgatói ügyeiket gördülékenyen intézhessék.