Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
OLA-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.03.24 9:39:02
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK1 Törzsképzés; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy OFILA01 Bevezetés a neolatin nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA011 Bevezetés a neolatin nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy OFILA02 Bevezetés a neolatin irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA021 Az olasz irodalomtudomány alapkérdései történeti perspektívában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy OFILA03 Az olasz nyelvtudomány alapkérdései; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA031 Az olasz nyelvtudomány alapkérdései; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA032 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy OFILA04 Az olasz nyelv története; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA041 Az olasz nyelv története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA042 Olasz nyelvtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy OFILA05 Olasz irodalomelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA051 Olasz irodalomelmélet I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA052 Olasz irodalomelmélet II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILA06 Civilizációelmélet és -történet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA061 Civilizációelméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA062 Civilizációtörténeti szövegek olvasása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILA07 Beszédgyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA071 Beszédgyakorlat I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA072 Beszédgyakorlat II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA073 Beszédgyakorlat III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILA08 Írásgyakorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA081 Tudományos szövegek írása - kreatív írásgyakorlat I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA082 Tudományos szövegek írása - kreatív írásgyakorlat II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy OFILA09 Műfordítás és szövegelemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA091 Műfordítási és szövegelemzési gyakorlatok I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILA092 Műfordítási és szövegelemzési gyakorlatok II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
MK2 Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.60 kredit
kötelező tantárgy OFILB01 Pszicholingvisztika és kétnyelvuség; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB011 Pszicholingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB012 A kétnyelvuség alapkérdései; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB02 Nyelvpolitika és interkulturális kommunikáció; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB021 Nyelvpolitika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB022 Interkulturális kommunikáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB03 Kontrasztív nyelvészet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB031 Kontrasztív nyelvészet I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB032 Kontrasztív nyelvészet II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB04 A mai olasz nyelv; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB041 A mai olasz nyelv I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB042 A mai olasz nyelv II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB05 Szóalkotás; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB051 Szóalkotás I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB052 Szóalkotás II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB06 Terminológia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB061 Terminológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB07 A Romanesco színház nyelvészeti megközelítésből; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB071 A Romanesco színház nyelvészeti megközelítésből; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB08 Az olasz középkor művelodéstörténete; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB081 Középkori olasz epika és Dante; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB082 Az olasz középkor művelodéstörténete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB083 Az olasz középkori és reneszánsz líra; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB09 Az olasz reneszánsz és barokk kultúra; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB091 Az olasz reneszánsz és barokk poétika- és eszmetörténete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB092 Az olasz reneszánsz és barokk epika és traktátusirodalom I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB093 Az olasz reneszánsz és barokk epika és traktátusirodalom II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB094 Az olasz reneszánsz és barokk muvelodéstörténete I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB095 Az olasz reneszánsz és barokk muvelodéstörténete II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB10 Fejezetek a XVIII-XIX. század olasz irodalom- és művelődéstörténetébol; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB101 Fejezetek a XVIII-XIX. század olasz irodalom- és művelődéstörténetébol; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB11 A XVIII-XX. század eszme- és filozófiatörténete; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB111 A XVIII-XX. század irodalom- és eszmetörténete; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB112 A XVIII-XX. század esztétika- és filozófiatörténete; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB12 Az olasz regény története; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB121 A XIX. századi olasz regény; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB122 A XX. századi olasz regény I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB123 A XX. századi olasz regény II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB13 Olasz drámatörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB131 Olasz drámatörténet I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB132 Olasz drámatörténet II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB14 A XX. század olasz költészete; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB141 A XX. század olasz költészete; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILB15 Filmesztétika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILB151 Filmesztétika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy OFILD01 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILD011 Szakdolgozati szeminárium I.; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILD012 Szakdolgozati szeminárium II.; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 0
MK3 Szabadon választható ismeretek; Teljesítendő: min.10 kredit
szabadon választható tantárgy OFILC01 Irodalmi specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC011 Irodalmi specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC012 Irodalmi specializációs kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy OFILC02 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC021 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC022 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy OFILC03 Nyelvészeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC031 Nyelvészeti specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC032 Nyelvészeti specializációs kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy OFILC04 Nyelvpedagógiai specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC041 Nyelvpedagógiai specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC042 Nyelvpedagógiai specializációs kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy OFILC05 Művészettörténeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC051 Művészettörténeti specializációs kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy OFILC06 Filmtörténeti és filmesztétikai specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC061 Fejezetek az olasz film történetébol; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC062 Az olasz mozi nagy alakjai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILC063 Filmtörténeti és filmesztétikai specializációs kurzusok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK4 Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy OFILD02 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILD021 Szakdolgozat; BTK Szakdolgozat, 0 óra, Diplomamunka, szakdolgozat, ismételten felvehető 20
MK5 Kreditpótló stúdiumok (különbözeti tárgyak); Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy ROLA110 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA111 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA112 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy ROLA120 Nyelvtani gyakorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA121 Nyelvtani gyakorlat I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA122 Nyelvtani gyakorlat II:; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLA210 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA211 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLA212 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy ROLB110 Szociolingvisztika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB111 Szociolingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy ROLB120 Leíró nyelvtan; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB121 Leíró nyelvtan I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB122 Leíró nyelvtan II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy ROLB130 Leíró nyelvészeti gyakorlatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB131 Leíró nyelvészeti gyakorlatok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB132 Leíró nyelvészeti gyakorlatok II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB410 Olasz-magyar kapcsolatok története; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB411 Olasz-magyar kapcsolatok története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy ROLB210 Olasz irodalomtörténet I.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB211 A kezdetek irodalma. Dante életmüve; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB212 Lectura Dantis; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB220 Olasz irodalomtörténet II. (A Trecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB221 A Trecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB222 Szeminárium a Trecento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB230 Olasz irodalomtörténet III. (A Quattrocento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB231 A Quattrocento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB232 Szeminárium a Quattrocento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB240 Olasz irodalomtörténet IV. (A Cinquecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB241 A Cinquecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB242 Szeminárium a Cinquecento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB140 Szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB141 Terminológia; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB142 Kereskedelmi és jogi szaknyelv; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy ROLB430 Olasz müvelödéstörténet; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB431 Az olasz zene története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB432 Az olasz film története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy ROLB250 Olasz irodalomtörténet V. (A Seicento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB251 A Seicento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB252 Szeminárium a Seicento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB260 Olasz irodalomtörténet VI. (A Settecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB261 A Settecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB262 Szeminárium a Settecento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB270 Olasz irodalomtörténet VII. (Az Ottocento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB271 Az Ottocento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB272 Szeminárium az Ottocento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy ROLB280 Olasz irodalomtörténet VIII. (A Novecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB281 A Novecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme ROLB282 Szeminárium a Novecento irodalmából; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 16
A mérföldkő tárgyaiból min.60 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 17
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

OFILA Olasz filológia MA-Törzsanyag modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OFILB Olasz filológia MA - Differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OFILC Olasz filológia MA - Szabadon választható ismeretek modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OFILD Olasz filológia MA - Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
BTK Szakdolgozat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diplomamunka, szakdolgozat
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
RBEV Bevezetés a romanisztikai tanulmányokba modul
ROLA Olasz szakirány alapozó képzés modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja (a gyakorlattal szoros összefüggésben): képet adni az olasz szókincs fejlodésérol, változásáról.
Specifikus célkituzések: a hallgató ismerje meg, értse, értelmezze és használja helyesen a lexikológiai fogalmakat, szakkifejezéseket, a szemináriumi gyakorlatokon mélyítse el az ilyen irányú ismereteit, tudja ezeket tartalommal megtölteni.
A tantárgy tartalma: A lexikológia tárgya, részei. A jelentés fajtái. Lexikális-szemantikai csoportok a szókészletben. A szó struktúrája: szóelemzés (morfématípusok). A szóképzés módjai. A szókészlet fejlodése.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az olasz nyelv grammatikájának (morfológia, lexika, szintaxis) gyakorlatorientált áttekintése. A tantárgyhoz kapcsolódó kurzus célja a hallgatók nyelvismereteinek elmélyítése és rendszerezése elsosorban nyelvtani feladatok megoldásának formájában.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy bevezeto pillantást kíván adni az olasz verstan (metrika, prozódia) és stilisztika világába, elemzi a legfontosabb olasz versformákat és -struktúrákat, rímfajtákat. Az eloadások során elméleti szinten elsajátított ismereteket a következo félév kapcsolódó szemináriumainak keretében ültetjük át a gyakorlatba.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
ROLB Olasz szakirány törzsmodul modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az olasz nyelv szociolingvisztikai megközelítése, a standard nyelv, a dialektusok, a regionális olasz, a kisebbségi nyelv elemzése. A nyelvpolitika és a nyelvoktatás aktuális kérdései.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Rendszerezo leíró nyelvészeti kurzus, amely a mai nyelvet három nagy fejezetre bontva vizsgálja: hangtan, alaktan, mondattan.
Fonológia: hangképzés, magánhangzók, mássalhangzók, szótagolás, szóhangsúly, hangtani jelenségek.
Morfológia: névelo, fonév, melléknév, névmás, ige.
Szófajok: határozószó, elöljáró, kötoszó, indulatszó.
Mondattani ismeretek: egyszeru és összetett mondat. Alany, állítmány, tárgy, jelzo, értelmezo jelzo, határozók.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Helyesírási tudnivalók, hangtani jelenbségek.
Névelo, fonév, melléknév, névmás, ige: szabályos és rendhagyó alakok. Szóbeli és írásbeli gyakorlatok az egyes nyelvi jelenségek tudatos, korrekt alkalmazási kézségének kialakítása céljából.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A szeminárium elsosorban az íréskészség és a szókincs fejlesztését célozza meg.
A témaköröket két nagy csoportra lehet bontani: az üzleti levelezés/jogi szövegek terminológiája, illetve az üzleti/jogi élet különbözo helyzeteiben használt "sablonok" elsajátítását ölelik fel.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az eloadás célja: áttekinto ismeret nyújtása a középkori irodalomról, a francia (és provenszál) irodalom hatásáról. A középkori irodalomfelfogás sajátosságainak bemutatása. Dante színjátékának több szempontból történo elemzése.
A kapcsolódó szemináriumok a következo témákat dolgozzák fel: 1. a Commedia énekeinek olasz nyelvu olvasása, magyarra való fordítása és magyarázata, a több évszázados hagyományra visszatekinto Lectura Dantis folytatása, mai viszonyokra való adaptálása; 2. a didaktikus és vallásos irodalom, a szicíliai iskola, a toszkán udvari költészet, a Duecento prózaírói és krónikásai; 3. az olasz középkori irodalom meghatározó költoi irányzatának áttekintése, fobb témáinak, motívumainak, újításainak vizsgálata, különös tekintettel a költoi iskola két fo képviselojének, Cavalcanti és Guinizzelli költészetének különbségére.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A XIV. századi olasz irodalom két legjelesebb képviseloje, Petrarca és Boccaccio alkotják a kurzus bázisát, kitérve a század jellemzo történeti, esztétikai kérdéseire, a kezdodo Humanizmus körülményeire.
A kapcsolódó irodalmi szeminárium keretén belül Petrarca- és Boccaccio-szövegek olvasására, fordítására és értelmezésére kerül sor. Az ide sorolható szemináriumok egyrészt foglalkoznak a Dekameront megelozo olasz novellisztika fobb állomásainak és a novella fogalmának rövid irodalomtörténeti áttekintésével, a mu korképének rekonstruálásával; másrészt Petrarca-szövegek olvasásával és fordításával.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az olasz kultúra egyik, európai szempontból is jelentos korszakának, a XV. század olasz irodalmának áttekintése, a legjelentosebb eszmék, eszmei áramlatok (humanizmus, arisztotelianizmus, neoplatonizmus), a legmeghatározóbb alkotók lényegi bemutatása.
A kapcsolódó szemináriumok gazdag kínálatot mutatnak a kor szerzoinek szövegeibol.
A legfontosabb témák: a Quattrocento kulturális koordinátái: az új értelmiség és a "studia humanitatis". Az új értékek. A civilszféra kialakulása. Múlt és jövo: a történeti szemlélet kialakulása. Az új pedagógia. A kereszténység és a platonizmus. Latin nyelvuség és vulgáris latin. Meghatározó alkotók: Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Gerolamo Savonarola, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Leonardo Bruni, Lorenzo de' Medici, Angelo Poliziano, Mattia Maria Boiardo.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy általános és specifikus célkituzései:
Az olasz kulktúra egyik, európai szempontból is jelentos korszakának, a XVI. század olasz irodalmának áttekintése, a legjelentosebb eszmék alkotók bemutatása.
A Cinquecento elso felének kulturális koordinátái: etika és politika, nevelés és udvari viselkedés, nyelvi normák és muvészetelméletek.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az olasz irodalom- és kultúrtörténet folyamatainak és belso összefüggéseinek megértése szempontjából fontos, korszak-meghatározó eszmék és alkotók lényegi bemutatása a XVII. századi barokk vonatkozásában.
A barokk irodalmi/muvészeti jellegzetességeinek és a barokk esztétika és etika legfontosabb kategóriáinak elemzése a legjelentosebb szerzokön és muveken keresztül.
A kapcsolódó szeminárium keretében lehetoség nyílik, hogy a hallgatók megismerjék a korszak szellemét meghatározó filozófiai, tudományos, politikai, erkölcsi és poétikai elméleteket, olvashassák és értelmezhessék a legmeghatározóbb barokk költok muveit.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja, hogy átfogó ismeretet nyújtson a XVII. század legfontosabb irodalmi és muvészeti irányzatairól, alakjairól.
A tantárgy tartalma: általános bevezeto a korszak irodalmi irányzataiba. Az olasz irodalom európai összefüggései. Kitekintés a gondolkodás és a nyelvújítás irányzataira. A római Árkádia költészete, az olasz árkádikus poézis és a librettisták, zeneszerzok kapcsolódásai. A Felvilágosodás eszméit hordozó költészet és Parini. A színházi élet és a színpadi mu reformja Goldoninál. A tragédia mufajának újjászületése Alfieri életmuvében.
A kapcsolódó szeminárium szövegolvasás- és fordítás, "muértelmezés" segítségével hozza emberközelbe a korszak nagy eszméit, gondolatait és muveit.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja: áttekinto ismeretek nyújtása a XIX. század irodalmi törekvéseirol, alkotóiról, különös tekintettel Foscolóra, Leopardira, Manzonira, Carduccira, a milánói scapigliatura-kör és a dekadentizmus jelenségére. Az eloadás tárgya: a romantika-kutatás nemzetközi eredményei, alapveto kritikai tendenciái. A Romantika megjelenése az olasz irodalomban. A dialektális költészet szerepe, lehetoségei és korlátai az irányzat egészében. Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi és Alessandro Manzoni életmuve. Giosué Carducci neoklasszicizmusa és modernitása. A milánói scapigliatura-kör. Giovanni Verga és a verizmus. A dekadentizmus. Giovanni Pascoli újító lírája. Gabriele D'Annunzio: élet és életmu egysége.
A kapcsolódó szeminárium a felsorolt szerzok muveinek olvasásával és értelmezésével foglalkozik.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Alkonyati költok (Corazzini, Gozzano). Futurizmus. Aldo Palazzeschi legfontosabb muvei. Italo Svevo és az analitikus regény. Luigi Pirandello elbeszélo és drámai muvei. Umberto Saba Daloskönyve. Giuseppe Ungaretti költészeti forradalma. Eugenio Montale és a tárgyias költészet. A hermetista költészet (Quasimodo, Gatto, Luzi). Mágikus realizmus, fantáziairodalom (Bontempelli, Savinio, Landolfi). A neorealizmus (Vittorini, C. Levi, Fenoglio, Pratolini). A realista írásmód a neorealizmus korában: Primo Levi, Cesare Pavese. Italo Calvino parabolamufaja. Experimentalizmus és neoavantgárd: Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda. A poszt-modernizmus (Calvino, Eco és a középgeneráció). Napjaink irodalma.
A kapcsolódó szeminárium célja, hogy a XX. századi és a kortárs szövegek tárgyalása révén hozzájáruljon a modern olasz irodalom legjelesebb alkotóinak megismeréséhez, illetve ösztönözzön az irodalmi muvek olvasásában való kreativitásra, önállóságra, hogy a hallgatók a modern irodalmat is élvezni képes olvasóvá válhassanak.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja az olasz-magyar kapcsolatok történetének feltárása és bemutatása, különös tekintettel az irodalmi kölcsönhatásokra. A kapcsolattörténeti eloadások különbözo korszakokon átívelo panorámát nyújtanak, különös figyelmet fordítanak a legvirágzóbb idoszakra, a Humanizmus és a Reneszánsz korára.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A tantárgy legfobb célkituzése az olasz kultúra teljesebb ismerete, így az olasz zene és az olasz film történetének átfogó megismerése a kezdetektol napjainkig.
A tantárgyhoz szorosan hozzátartozik a tárgyalt zenemuvek hallgatása, és a filmek megtekintése is.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés