Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
INF-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
További információk:
Dátum:
2014.11.11. 11:07:13
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
A Elméleti és gyakorlati alapok; Teljesítendő: min.9 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_A1 Muzeológia, művelődéstörténet, levéltártan; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_A11 Muzeológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_A12 Művelődéstörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_A13 Levéltártan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INF_MN_A2 Jogi alapismeretek az információszolgáltatásban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_A21 Informatikai jogi alapok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
GY Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_KGY1 Könyvtári gyakorlat 1.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_KGY11 Könyvtári gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INF_MN_KGY2 Könyvtári gyakorlat 2.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_KGY21 Könyvtári gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INF_MN_KGY3 Könyvtári gyakorlat 3.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_KGY31 Könyvtári gyakorlat 3.; _Gyakorlat, 30 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy INF_MN_KGY4 Könyvtári gyakorlat 4.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_KGY41 Könyvtári gyakorlat 4.; _Gyakorlat, 30 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
K Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_K1 Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_K101 Különbözeti kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 0
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_SZD1 Szakdolgozat; _Gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 20
T Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.39 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_T1 Könyvtári szolgáltatások menedzselése; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T11 Logika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T12 Matematikai alapok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T13 Közszolgálati menedzsment; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T14 Modern könyvtárügy; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INF_MN_T2 A könyvtári feldolgozás és szolgáltatás modern eszközei; Teljesítendő: min. 18 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T21 A szakirodalmi tájékoztatás elméleti és gyakorlati alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T22 Kurrens könyvtári adatbázisok; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T23 Internetes keresőrendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T24 Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T25 Angol szaknyelv; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T26 Alkalmazott nyelvészet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T27 Programozási ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T28 Kognitív tudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INF_MN_T3 Tartalomszolgáltatás a könyvtárakban; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T31 Tartalomszolgáltatás az interneten; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T32 Nermzetközi tartalomipar; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T33 Információkeresés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T34 Információszabadság, információs önrendelkezés; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T35 Tartalomszolgáltatás jogi problémái; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_T36 Az információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
V Szabadon választható ismeretek; Teljesítendő: min.6 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_V1 Szabadon választható MA kurzusok 1.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_V11 Szabadon választható MA kurzusok 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INF_MN_V2 Szabadon választható MA-kurzusok 2.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_V21 Szabadon választható MA-kurzusok 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INF_MN_V3 Szabadon választható MA-kurzusok 3.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_V31 Szabadon választható MA-kurzusok 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
R Régi nyomtatványok feldolgozása; Teljesítendő: min.36 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_RK1 Régi nyomtatványok feltárása; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK11 Régi nyomtatványok formai feltárása 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK12 Régi nyomtatványok formai feltárása 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK13 A tartalmi feltáró munka segédletei 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK14 A tartalmi feltáró munka segédletei 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INF_MN_RK2 Könyvtörténet; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK21 Európai és magyar könyvtártörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK22 Európai és magyar könyvtártörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK23 Olvasmánytörténet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK24 Olvasástörténet; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK25 Szellemi irányzatok története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK26 Szövegolvasás, interpretáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INF_MN_RK3 A könyvtörténet rokon területei; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK31 Haladó levéltári és térképészeti ismeretek; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK32 Írástörténet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK33 A cenzúra története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK34 A kiadói stratégiák története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK35 Antikvár és restaurátori ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK36 A könyvillusztráció és a nyomdatechnika története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INF_MN_RK4 Segédtudományok; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK41 Paleográfia 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK42 Paleográfia 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK43 Latin nyelv 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_RK44 Latin nyelv 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
TF Tartalomfejlesztő menedzser; Teljesítendő: min.36 kredit
kötelező tantárgy INF_MN_TF1 Szolgáltatások menedzsmentje; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF11 Internetes piackutatás, internetes PR 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF12 Internetes piackutatás, internetes PR 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF13 Globalizáció és hálózott társadalom; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF14 Hálózati gazdaság; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF15 Tartalomszolgáltatási projektek menedzsmentje; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INF_MN_TF2 Webtechnológia; Teljesítendő: min. 21 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF201 Webtervezés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF202 Webtervezés 2.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF203 Multimédia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF204 Multimédia 2.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF205 Információ vizualizáció 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF206 Információ vizualizáció 2.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF207 Programozási ismeretek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF208 Programozási ismeretek, webszerkesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF209 Hálózati szolgáltatások 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF210 Hálózati szolgáltatások 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF211 Könyvtári adatszolgáltatások szervezése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INF_MN_TF3 Digitális szövegek kezelése; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF31 Új generációs könyvtári szoftverek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF32 Elektronikus tananyagok készítése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF33 Speciálkollégium 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INF_MN_TF34 Speciálkollégium 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Informatikus könyvtáros MA - régi nyomtatványok feldolgozása szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.39 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros MA - tartalomfejlesztő menedzser szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.39 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

INF_MN_A Informatikus könyvtáros MA - Elméleti és gyakorlati alapozás modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_K Informatikus könyvtáros MA - Különbözeti modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_KGY Informatikus könyvtáros MA - Szakmai gyakorlat modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 30 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 30 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_RK Informatikus könyvtáros MA - Régi nyomtatványok feldolgozása szakirány modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_T Informatikus könyvtáros MA - Szakmai törzsanyag modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.18 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_TF Informatikus könyvtáros MA - Tartalomfejlesztő menedszer szakirány modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.21 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
INF_MN_V Informatikus könyvtáros MA - Szabadon választható ismeretek modul
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés