Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
ALT-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:03:37
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KÜL Különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelező tantárgy ALT-MK MA különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-MK1 MA különbözeti tárgyak (előadás); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-MK2 MA különbözeti tárgyak (szeminárium); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MKA Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.12 kredit
kötelező tantárgy ALT-M-01 Török nyelv; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-011 Török nyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ALT-M-02 Török nyelvgyakorlatok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-021 Török nyelvgyakorlatok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ALT-M-03 Mongol nyelv; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-031 Mongol nyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy ALT-M-04 Nyelvészet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-041 Nyelvészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
MKT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.24 kredit
kötelező tantárgy ALT-M-05 Török fordítási és stílusgyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-051 Török fordítási és stílusgyakorlatok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy ALT-M-06 Török országismereti nyelvgyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-061 Török országismereti nyelvgyakorlatok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy ALT-M-07 Altáji nyelvű népek története; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-071 Az Oszmán Birodalom története I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M-072 Az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy ALT-M-08 Összehasonlító altajisztika; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M81 Török-mongol nyelvviszony; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M82 Összehasonlító altajisztika I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
MKD Differenciált szakmai anyag; Teljesítendő: min.48 kredit
kötelező tantárgy ALT-M-09 Török nyelvemlékek; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M91 Török nyelvemlékek I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M92 Török nyelvemlékek II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M93 Török nyelvemlékek III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M94 Török nyelvemlékek IV.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy ALT-M-10 Összehasonlító török nyelvtörténet; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M101 Összehasonlító török nyelvtörténet I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M102 Összehasonlító török nyelvtörténet II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M103 Korai magyar-török kapcsolatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy ALT-M-11 Török irodalmak története; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M111 Török irodalmak története I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M112 Török irodalmak története II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy ALT-M-12 Szakszeminárium; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M121 Szakszeminárium I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M122 Szakszeminárium II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M125 Szakdolgozati szeminárium I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M126 Szakdolgozati szeminárium II.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy ALT-M-13 Második altáji nyelv; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M131 Második altáji nyelv I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-M132 Második altáji nyelv II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
MKSZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.16 kredit
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV-14 A török népek története; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV141 Régi török népek és birodalmak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV142 A hódoltságkor története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV143 A Krími Kánság története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV-15 A török népek vallásai; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV151 A török népek vallásai I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV152 A török népek vallásai II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV16 Török művelődéstörténet; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV161 Török művelődéstörténet I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV162 Török művelődéstörténet II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV17 Ó-és középtörök források; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV171 Középtörök források; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV172 Csagatáj szövegolvasás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV173 Oszmántörök szövegolvasás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV174 Rovásírásos szövegolvasás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV175 Ujgur írásos szövegolvasás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV18 Bevezetés egy török nyelv ismeretébe; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV181 Bevezetés egy török nyelv ismeretébe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV19 Török fordítási gyakorlatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV191 Szépirodalmi szövegek fordítása; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALT-MSZV192 Szakszövegek fordítása; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy ALT-MSZV20 Szabadon választható kurzus; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-MSZV201 Szabadon választható kurzus; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-MSZV202 Szabadon választható kurzus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
MKSZ Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy ALT-MSZD20 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-MSZD201 Szakdolgozat; BTK Szakdolgozat, óra, Diplomamunka, szakdolgozat, ismételten felvehető 20
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.12 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.48 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.16 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

ALT-M Altajisztika MA modul
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy a diákok nyelvi szintje a nyelvi tudásszintek legmagasabb fokozatát, a mesterfokú nyelvhasználó C2 szintet elérje. A diákok a kurzus elvégzése után képesek megérteni mindent, amit olvasnak vagy hallanak, képesek különböző szituációkban véleményüket megfogalmazni és kifejezni. Ennek elérése érdekében szövegértési (olvasott és hallott szöveg) és fogalmazási feladatok segítségével finomítjuk, tesszük választékosabbá a diákok nyelvtudását.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
: Anyanyelvi lektor vezetésével különböző nyelvi szituációk eljátszása, a szókincs bővítése a kurzus célja. Emellett a mai törökországi török nyelv nyelvváltozatait is megismerik a hallgatók, s ezáltal képessé válnak nyelvi és stílusbeli árnyalatok pontosabb kifejezésére, bonyolult nyelvi helyzetek megoldására.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Kempf Baiarma (BAKHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A kurzus a BA képzésben megszerzett alapszintű mongol szövegolvasási készség elmélyítésére, a mongol nyelvű szövegek olvasásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítására szolgál. A hallgatók, miután a BA képzés során a klasszikus mongol nyelvtan alapjait elsajátították, a kurzus elvégzése után képesek lesznek klasszikus mongol szövegek megértésre, elemzésére. Az órák során lehetőség nyílik az önálló mongol filológiai kutatások végzéséhez szükséges módszerek elsajátítására.
A tantárgy során oktatott tárgykörök között, mint a mongol írás jellegzetességei, a mongol nyelvtanok ismerete, a klasszikus mongol nyelv nyelvtani rendszerének és alaktani elemeinek áttekintése, kiemelt helyen szerepel a szövegek olvasásához szükséges olvasási készség megszerzése, illetve a szövegek fordítási technikájának elsajátítása.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A kurzus a BA-szakasz előzményeire építve, Törökország történelmével, földrajzával, irodalmával, néprajzával kapcsolatos cikkek fordítását, és török nyelven való megbeszélését tartalmazza. A kurzus során megszerezhető tárgyi ismeretanyag – összeállításából adódóan – kiválóan alkalmas arra, hogy végzős hallgatóink a gyakorlati életben is profitálhassanak belőle.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Polgár Szabolcs (POSEAC.J.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Károly László (KALEAB.J.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
Az összehasonlító altaji nyelvtudomány rövid története, kutatási módszereinek változásai, a legújabb elméleti eredmények ismertetése. A kurzus átfogó képet nyújt az altaji nyelvek hang- és alaktani rendszerének kialakulásáról. Vizsgálja a török, mongol és tunguz nyelvek egymáshoz való viszonyát, ezen belül kiemelt helyet kap a képzésben a török-mongol nyelvviszony kérdésének alapos vizsgálata. Kitekintünk a koreai és a japán nyelvek esetleges idetartozása mellett érvelő kutatásokra is.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Károly László (KALEAB.J.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
Leírás:
: A képzés során a hallgatók ó- és középtörök szövegeket olvasnak és dolgoznak fel hangtani, alaktani és szintaktikai szempontból. Elsajátítják a:
1. rovásírás,
2. az arab írás, és
3. az ujgur írás olvasásának ismeretét.
A kurzusok lehetőséget teremtenek arra is, hogy a hallgatók – a különböző írásos forrásokon és forrástípusokon keresztül – a forráselemzés és értelmezés, valamint a forráskritika módszertanát is elsajátítsák, és ezzel jártasságot szerezzenek régi török szövegek feldolgozásában. A szövegértelmezéshez szükséges művelődéstörténeti háttér megismertetésére külön hangsúlyt fektetünk.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Polgár Szabolcs (POSEAC.J.SZE)
Leírás:
A BA-szakasz előzményeire épülve, amikor is a hallgatók átfogó ismereteket kaptak a török nyelvű népek történetéről, a kurzus során egy-egy korszak részletesebb bemutatása történik. A tervezett témakörök:
1. az Arany-horda története,
2. a Krími-Kánság története,
3. a nogaj hordák története,
4. a hódoltságkor török szempontú megközelítésének bemutatása,
5. Törökország 19-20. századi története,
6. a volt Szovjetunió török nyelvű utódállamainak története.
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Mukusheva Raushangul (RAMHAFS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Károly László (KALEAB.J.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Károly László (KALEAB.J.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy a hallgató olyan nyelvészeti ismereteket szerezzen, melyek az altajisztika mesterszak művelése szempontjából nélkülözhetetlenek. A hallgató – érdeklődésének megfelelően – szabadon választhat az elméleti nyelvészet tanszék órakínálatából.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Károly László (KALEAB.J.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
Leírás:
: Az előadás rendszerezett formában tekinti át a mai török nyelvek hang- és morfológiai rendszerének kialakulását. Vizsgálja egymáshoz való viszonyukat az ótörök állapotból kiindulva, de kitekintéssel az ős- és pretörökre is. A főbb témakörök:
1. az ó- és a középtörök kor nyelvi sajátosságai,
2. a mai török nyelvek hasonló és eltérő vonásai (elsősorban hangtan és alaktan),
3. a nyelvi areák kérdései,
4. a névszó- és igerendszerben megmutatkozó változások,
5. kontaktnyelvi kutatások.
A történeti–összehasonlító módszer konkrét példákkal való bemutatása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Mukusheva Raushangul (RAMHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A török irodalom korszakainak áttekintése a 8. századi első nyelvemlékektől a modern időkig. A különböző irodalomtörténeti korszakok és az azokra jellemző stílusjegyek bemutatása. Kitekintés a mai törökországi török, azeri, türkmen, kazak, kirgiz és más török népek irodalmára
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Kempf Baiarma (BAKHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Mukusheva Raushangul (RAMHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Ressné Ivanics Mária Dr. (IVMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
BTK Szakdolgozat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diplomamunka, szakdolgozat
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés