Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Műfaj- és eszmetörténet előadás

Kurzuskód:
TO-MAGT-SK-KVIT05-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
TO-MAGT-SK-KVIT, Irodalomtudomány - Kötelezően választható szakmai tárgyak
Tárgyelem:
TO-MAGT-SK-KVIT, Műfaj- és eszmetörténet
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
18
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
1. blokk
Az előadások során a régi magyar irodalom legfontosabb verses műfajcsoportjairól (históriás ének, zsoltár, gyülekezeti ének), illetve ezek formakészletéről esik szó. Áttekintjük a az egyes műfajok mediális beágyazottságát, azt a folyamatot, ahogyan a szóbeliségből a nyomtatott kötetig eljutnak. Természetesen fontos szerep jut a műfajok legjelesebb képviselőinek (Tinódi Sebestyén. Balassi Bálint), valamint a legfontosabb versgyűjteményeknek, énekeskönyveknek is. Igyekszünk mindeközben arra is figyelni, hogy az érintett művek egyúttal énekek is, így állandóan tekintettel kell lennünk a szöveg és zene kölcsönös viszonyára.

2. blokk
A kurzus második blokkjában a 19. század eszmetörténeti irányzatairól (különösen a nemzeteszme alakulásáról), kultúraelméleteiről, intézmény- és kritikatörténetéről hallanak előadásokat. Foglalkozunk a műfaji rendszer alakulástörténetével, a líra-, regény- és eposzelméletekkel, illetve a verses elbeszélés változataival.

3. blokk
Az avantgárd, a modernizmus és a posztmodern irodalmának és tágabb művészeti, kulturális kontextusának ismeretelméleti, befogadáselméleti, korszaktörténeti, mentalitástörténeti, intézménytörténeti, művelődéselméleti hátterét tárgyalja. A műnemi és műfaji jellegzetességeket, a reflexivitás kérdésköreit, a szerzőség, a szövegköziség problémáját, az olvasás hatásfunkcióit, a temporalitás, narrativitás, historicitás kapcsolatformáit, a nyelvi és képi fordulat összefüggésrendszerét tekinti át, kiemelve a magyar irodalom világirodalmi vonatkozásait, érintkezéseit. A különböző poétikai eljárások, költészeti, elbeszélői, színháztörténeti, drámaelméleti hagyományok, reprezentációs módszerek, társadalmi nemek, identitásváltozatok részletes, összevető vizsgálatát kiterjeszti a társművészetekre és a kortárs populáris kultúrákra egyaránt. A szemináriumok az előadások feltételrendszeréhez, anyagához illeszkednek, céljuk a meghatározó folyamatok, alapvetően fontos jelenségek, kiemelkedő életművek, kánon- és kultuszképző műveletek értelmezése. Hangsúlyozott szerepet kap a nemzeti tradíció, a folklórkutatás, a kulturális és regionális identitások, a kisebbségi hagyományok aspektusa, s viszonyrendszereik, közvetítőképességük nemzetközi megítélése
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés