Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Gondolkodás-módszertani és szövegértési/szövegelemzési gyakorlatok ("Az irodalomtanítás módszertana")

Kurzuskód:
TM041-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
TM040, Szakmódszertan (BTK)
Tárgyelem:
TM040, Szakmódszertan I. szeminárium (BTK)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
14
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Ajánlott szakirodalom

Arató László: Tizenkét Tézis a magyartanításról, ÉS/47/8.
Austin, John L. 1990: Tetten ért szavak, Akadémiai Kiadó Budapes.
Bacsó Béla: Határpontok. Hermeneutikai esszék. T-Twins Kiadó, 1994
Bacsó Béla: Az esztétika destrukciója. „Mert nem mi tudunk…” Kijárat, 1999
Bácsi János 2003: Szövegértés. In: Mit? Kinek? Hogyan? Bába Kiadó, Szeged.
Bal, Mieke: Túl a szó-kép oppozíción. Enigma
Bánréti Zoltán 1998: A lényeg: kiolvasható. Korona Nova Kiadó, Budapest.
Bätschmann, Oskar: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Corvina,
Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Kritérion, Bukarest, 1983
Cserjés Katalin: Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában. Egyetemi jegyzet. JATEPress, 1998
Cserjés Katalin: Műelemzési kísérletek, gondolkodás-módszertani gyakorlatok az irodalom és a képzőművészet tárgyköréből. Egyetemi jegyzet. JATEPress, Szeged, 2000
Csúri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Tankönyvkiadó, Bp. 1987
Fabiny Tibor: A hermeneutika tudománya és művészete. In: A hermeneutika elmélete I.
Földényi F. László: A tágra nyílt szem. Esszék, 1990-1994. Jelenkor Kiadó,
Pécs, 1995
Földényi F. László: A testet öltött festmény. Látogatások műtermekben. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998
Fisher, Robert 2000: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel? Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Foucault, Michel: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Ford. Romvári Török Gábor. Osiris, Bp. 2000
Gadamer, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció (Ford. Hévizi Ottó). In: Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Bp.
Gadamer, H.-G.: Épületek és képek olvasása. A szép aktualitása. (Ford. Loboczky J.). Bp. 1994
Hauser, Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Gondolat, Bp. 1969
Hoffman, Werner: A modern művészet alapjai. Bevezetés a modern művészet szimbolikus formáinak világába. Corvina, Bp. 1974 (Tandori D. ford.)
Kerber Zoltán: A magyar nyelv és irodalom tantárgy problémái az ezredfordulón. In: Új Pedagógiai Szemle LII, 2002. 10/45.
Liberman-King-DeRisi-McCann 1994: Személyes hatékonyság. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.
Németh László: Óraadók királysága. In: A kísérletező ember. Magvető, Bp. 1963
Orbán Gyöngyi –Tulit Ilona: Jámbor szándék. Pályamű a magyar filológiai tanszék által meghirdetett tantervpályázatra. Sepsiszentgyörgy, 1992
Max Raphael: A műalkotás és a természeti minta. Athenaeum-I. 1993
Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-Westermann, Celldömölk, 1998
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata. Kalligram, Pozsony, 2007
Szövegértés Tanári kézikönyv 2009: Kompetenciaalapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 2-4-6-8. osztály, Maxim Kiadó, Szeged, www.maximkiado.hu
Thomka Beáta: Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák. Kijárat Kiadó, Bp. 2001
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés