Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A kóborlás dicsérete (Nagyváros-reflexiók a modernség világirodalmában)

Kurzuskód:
MAGIT021-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGIT02, Világirodalom I.
Tárgyelem:
MAGIT02, Világirodalom: Szöveg, kultúra, médium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az emberi percepcióban a XIX. században bekövetkezett gyökeres változások komplex vizsgálata az utóbbi évtizedek irodalomtörténet-írása számára eddig nem sejtett perspektívákat nyitott és új státuszba helyezte a korszak irodalmi produkcióját. A XIX. század első évtizedeiben lejátszódott reprezentációtörténeti fordulat lényegeként a látás klasszikus paradigmájához kapcsolódó igazság-eszme helyén egyre-másra egy új, kísérleti valóság képei jelentek meg. Ezekben a képekben az új kor új emberének térrel és objektumokkal, egy lényegileg megváltozott világgal szembeni ambivalens, modern tapasztalata rögződhetett. A nagyváros, mely a korabeli európai fejlődés számára korlátlan lehetőségeket kínáló térként és mindinkább az emberi együttélés természetes közegeként értelmeződik, koncentrálta és felmutatta mindazokat a jeleket, következtetéseket, melyek e nagy modernista narratíva művészi-kulturális tanulságait tartalmazzák. A nagyváros, mely a folyamatos átalakulás helyszíne a korban, az általa/benne nyilvánosságra hozott jelek mobilitásának köszönhetően egyfajta szemiotikai univerzum képzetét kelti, melyben az „értékek átértékelésének”, leváltásának és kihirdetésének modernista programjai lejátszódhatnak. A modernség korában elterjedt, közkedvelt olyan (részben irodalmi) műfajok, mint a városképek, különböző fiziológiák, várospanorámák és várostörténeti leírások stb. valójában e megváltozott érzékenységet és figyelmet rendkívüli pontossággal dokumentáló jegyzetek, melyek segítségével a valóságról és annak értelmezéséről alkotott múltbéli vélemények visszakapcsolódhatnak olvasásunk jelenébe.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés