Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Az uráli nyelvcsalád nyelvei

Kurzuskód:
YSE_BTK011-98
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
YSE_BTK01, Erasmus kurzusok (BTK)
Tárgyelem:
YSE_BTK01, Erasmus kurzusok (BTK)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
20
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az uráli nyelvcsalád nyelvei
2006/2007 1. félév

Tematika

1. Az uráli nyelvek.
A nyelvi hasonlóság kérdése és a nyelvrokonság.
Az uráli nyelvek tipológiai és areális szempontból.
2. A balti finn nyelvek 1. A finn 2. Az észt 3. A kisebb balti finn nyelvek
3. Számi
4. A volgai finnugor nyelvek. 1. Mari 2. Mordvin
5. A permi nyelvek. 1. Komi 2. Udmurt
6. Az obi-ugor nyelvek. 1. Manysi 2. Hanti
7. A szamojéd nyelvek. 1. Északi szamojédok 2. Déli szamojédok

Szakirodalom:

Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London – New York, Routledge
Bakró-Nagy Marianne: Az uráli nyelvek tipológiai jellemzése. In: Magyar nyelv (Kiefer Ferenc szerk.) Akadémiai Kézikönyvek. Akadémiai Kiadó 2006: 267 – 288
Csepregi Márta: A finn mint rokon nyelv. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó
Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma, Budapest 1998. vagy 2001.
Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest 1981.
Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Tankönyvkiadó, Budapest 1966. (vagy későbbi kiadás)
Kozmács István 2002: Udmurt nyelvkönyv. Szeged, JATE Press
Laakso, Johanna (szerk.): Uralilaiset kansat: tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY 1992.
Mészáros Edit 1998: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. JATEPress, Szeged
Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány, Budapest 2000.
Pusztay János 1994: Könyv az észt nyelvről = Folia Estonia 3. BDTF, Szombathely
Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, history and foreign influences. Brill, Leideen 1988.
Sipőcz Katalin: A magyar mint uráli nyelv. In: Magyar nyelv (Kiefer Ferenc szerk.) Akadémiai Kézikönyvek. Akadémiai Kiadó 2006: 288 – 315
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret-és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Trezor Kiadó, Budapest 1994.
Wagner-Nagy Beáta (szerk.) 2002: Chrestomathia Nganasanica = SUAS 10. SZTE Finnugor Tanszék – MTA Nyelvtudományi Intézet, Szeged – Budapest
Továbbá:
Chrestomathia-sorozat az uráli nyelvekről
A Budapesti Finnugor Füzetek -sorozat rokon nyelvekre vonatkozó füzetei

A kurzus teljesítésének feltétele:
- aktív órai részvétel
- a félév végén egy dolgozat
Sipőcz Katalin
sipocz@hung.u-szeged.hu

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés