Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Pedagógiai szociálpszichológia

Kurzuskód:
OTM021-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Szerda 08:00-10:00}
Hol:
{I.sz. tanterem (Auditórium-Maximum)}
Tantárgy:
OTM02A, A nevelés elméleti alapjai és módszerei
Tárgyelem:
OTM02A, Pedagógiai szociálpszichológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
250
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja a pedagógiai munka szociálpszichológiai vetületeinek bemutatása, az iskolai interakciókkal és a csoportműködésekkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati alkalmazási lehetőségeik megvitatása. A tantárgyelem főbb tematikai csomópontjai: Az emberi viselkedésre vonatkozó szociálpszichológiai alapfogalmak és jelenségek. A társas viselkedést meghatározó mediátor- és moderátorváltozók (személyiségvonások, kompetenciák mint tudás- és motívumrendszerek, nem, szociális környezeti tényezők – ezek kapcsolatrendszere) sajátosságai. Egyén és csoport viszonya, a gyermekcsoportok hatása a személyiségfejlődésre és a szociális viselkedésre. Az osztály mint csoport jellemzői, szerepek, normák, szabályok, a csoport kialakulásának folyamata, fejlődése. Kooperáció és versengés az osztályban. Tanár-diák interakció: kommunikáció, dominancia. Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései. Értékek és kultúra: az iskola értékközvetítő funkciója. Fejlesztendő kompetenciaterületek: Alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai és szociálpszichológiai tényezőkről. Képesség a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.

Kötelező irodalom:
Mészáros Aranka (2004, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.
Vajda Zsuzsanna és Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Csepeli György (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft, Budapest.
Mérei Ferenc (2006): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest.
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés