Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Motiváció a tanítási-tanulási folyamatban

Kurzuskód:
PED-T1083-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Hétfő 08:00-10:00}
Hol:
{PET.10/B Mikroterem}
Tantárgy:
PED-T108, Alkalmazott pedagógia és gyakorlatok
Tárgyelem:
PED-T108, Motiváció a tanítási-tanulási folyamatban
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a motiváció alapvető elméleti tudományos hátterével, ismerjék meg azokat a tudományos vizsgálati módszereket, amelyeket napi munkájukban alkalmazhatnak.
A tanulási motivációk, az élethosszig tartó tanulás motívumai. Motivációs stratégiák a közoktatás gyakorlatában. A motiváció az iskolai kommunikáció gyakorlatában. Tantárgyak és egyéb tevékenységek motivációs aspektusai. A motivációkutatás területei.
A kognitív disszonancia a közoktatás gyakorlatában: jutalmazás, büntetés megerősítő szerepe, problémái. A hiteles és eredményes motivációs technikák.
Motiváció az iskolai szervezetben: a pedagógusok pályaválasztásának pályán maradásának motivációi.
Kötelező olvasmányok:
Atkinson, Rita L. (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 5. fejezet.
Csapó Benő (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.
Kozéki Béla (1988): Személyiségfejlesztés az iskolában: egy motivációs szempontú integrált gyakorlati neveléslélektan vázlata. Kézikönyv pedagógusoknak. Békés Megyei Pedagógiai Intézet.
Réthy Endréné (1995): Tanulási motiváció. ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest.
Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanítás, tanulás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés