Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Nevelésszociológia

Kurzuskód:
OTM022-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Szerda 10:00-12:00}
Hol:
{I.sz. tanterem (Auditórium-Maximum)}
Tantárgy:
OTM02A, A nevelés elméleti alapjai és módszerei
Tárgyelem:
OTM02A, Nevelésszociológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
185
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja a nevelésszociológia irányzatainak bemutatása, a nevelésszociológiai ismeretek pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeinek a megismertetése. A tantárgy- elem főbb tematikai csomópontjai: A nevelésszociológia tárgya, alapfogalmai, irányzatai. Informális nevelés: család, mikro- és makrokörnyezeti hatások, média, kortárscsoport. Formális nevelés: iskola; az iskola és társadalom kapcsolata. Az iskola mint társadalmi szervezet; szervezeti kultúra. Iskola és társadalmi egyenlőtlenségek. Hátrányos helyzet, hátrányos megkülönböztetés. Etnikai, kulturális, nemi, szexuális különbségek és az iskola. Devianciák. Ifjúságszociológia, az ifjúsági kultúra világa. Fejlesztendő kompetenciaterületek: Alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható társadalmi és kulturális tényezőkről. A hallgató képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is.


Kötelező irodalom:
Bourdieu, P. (2004): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 122-137.
Kozma Tamás (2004): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Varga Károly: Értékek fénykörében. Akadémiai K., Bp. 2003. 3. rész

Ajánlott irodalom:
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Gazsó Ferenc és Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest.
Kertesi Gábor (2005): A társdalom peremén: Romák az oktatásban és a munkaerőpiacon. Osiris Kiadó, Budapest.
Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum K., Budapest.
Somlai Péter (szerk.): Család. Educatio, 2002/3. sz.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés