Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A neveléstudományi kutatások és az oktatási rendszer fejlesztése

Kurzuskód:
PED-A1032-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 10:00-11:00}
Hol:
{PET.10/B Mikroterem}
Tantárgy:
PED-A103, Bevezetés a művelődés és a tudomány világába
Tárgyelem:
PED-A103, A neveléstudományi kutatások és az oktatási rendszer fejlesztése
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az alkalmazott társadalomtudományok és a társadalmi fejlődés kapcsolata. Az oktatási rendszerek fejlesztésének tudományos megalapozása. Az empirikus kutatások kialakulása. A magyarországi kutatási programok a 6. kutatási főiránytól napjainkig. A „Közoktatási Kutatások” programja és eredményei. Kutatás, fejlesztés és képzés kapcsolata az oktatás terén.
A modern tudományok infrastrukturális keretei. A kutatás-finanszírozás pályázati rendszere. A folyóiratok és a konferenciák szerepe. A tudományos eredmények hasznosulásának mechanizmusai.
Az OECD oktatás-kutatást támogató programjai, a CERI szerepe, Magyarország részvétele az OECD és a CERI munkájában. A tudományos eredményeken alapuló (evidence-based ) fejlesztés újabb irányzatai.
Az EU oktatás-kutatási programjai, a Lisszaboni Folyamat konzekvenciái az oktatás-kutatásával kapcsolatban. Európai Kutatási Tér, európai oktatás-kutatási kooperációk.
Kötelező olvasmányok:
Az Iskolakultúra 1997/12. tematikus száma.
Az OECD és az EU oktatás-kutatási dokumentumai.
Babbie, E. (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.
Csapó Benő (1997): A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág. Az Iskolakultúra tematikus száma elé. Iskolakultúra, 12. sz. 3-13.
Csapó Benő (2001): Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán. Iskolakultúra, 2. szám. 40-44.
Csapó Benő, Csíkos Csaba és Korom Erzsébet (2004): A tanítás és tanulás kutatása Finnországban. A Finn Akadémia nemzeti kutatási programjának konferenciája. Iskolakultúra, 3. sz. 45-52.
Kron, F. W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest. 1. fejezet.
Molnár Gyöngyvér (1999): A tanítás és tanulás kutatásának időszerű kérdései. Milyen problémákkal foglalkozik a Learning and Instruction című folyóirat 1998-as évfolyama? Iskolakultúra, 8. sz. 18-32.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés