Emberi erkölcsök-állati formák. Fiziognómia és zoomorfizmus az olasz reneszánszban

Vigh_Eva Vígh Éva

egyetemi tanár

SZTE BTK Olasz Tanszék

A művelődéstörténet sajátos fejezete a test és a lélek kölcsönös egymásrahatását tanulmányozó, ókori alapokon nyugvó fiziognómia. Egyik módszerének számított Arisztotelész óta az állatok külsejével és tulajdonságaival való összevetés.