Szakmai önéletrajz

Vígh Éva

egyetemi tanár

SZTE BTK Olasz Tanszék


TANULMÁNYOK - TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

1972: érettségi (angol tagozat) – JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium

1977: olasz-pedagógia szakos diploma – JATE, BTK

1979: egyetemi doktorátus (summa cum laude) – JATE BTK (Művész-írók az olasz reneszánszban)

1997: PhD (summa cum laude) – JATE BTK (Udvar és udvari ember a XVI-XVII. századi Itáliában)

2007: Habilitáció (olasz irodalomtörténet) – SZTE BTK

2007: a Magyar Tudományos Akadémia doktora (summa cum laude) – (Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában)

2008: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék


MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

1977-1979: nevelőtanár (Szeged)

1979-1980: óraadó – JATE BTK Olasz Tanszék

1980: egyetemi tanársegéd – JATE BTK Olasz Tanszék

1984: egyetemi adjunktus – JATE BTK Olasz Tanszék

1997: egyetemi docens – JATE BTK Olasz Tanszék

1999-2000: tanszékvezető – SZTE BTK Olasz Tanszék

2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

2007-2011: tudományos igazgató – Római Magyar Akadémia (Róma)


JELENLEGI SZAKMAI STÁTUSZ

2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

2017 –: ANIMALIA Kutatóközpont alapító vezetője

2017 –: MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője


OKTATOTT TÁRGYAK

  • Olasz irodalomtörténet (XIII-XVII. század)

  • Humanizmus – reneszánsz

  • Udvari értekezésirodalom – morálfilozófia

  • Barokk irodalom

  • Bevezetés az újlatin nyelvek irodalmába

  • A reneszánsz és a barokk kor eszme- és művelődéstörténete (állatszimbolika, fiziognómia)


KUTATÓMUNKA

  • Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet

  • Olasz reneszánsz udvari irodalom

  • Fiziognómia és jellemábrázolás kapcsolata az irodalomban és a művészetekben

  • Állatszimbolika az ókor, középkor és újkor művelődéstörténetében

KUTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI FELADATOK

2004 –: Rinascimento in prospettiva europea (La Sapienza Università di Roma) – nemzetközi PhD-program alapító tag

2008 –: Società Dantesca (Firenze) meghívott tag

2006 –: Letteratura Italiana Antica (Roma) szerkesztőbizottsági tag

2016 –: Agorà – Dellaportiana bizottsági tag

2017 –: MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője


DÍJAK, ELISMERÉSEK

1999-2000: Mellon Fellowship (American Academy in Rome)

2000: Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az Oktatásban” pályadíj

2001-2004: Széchenyi István ösztöndíj

2004: Olasz Köztársaság lovagi címe

2005: Mestertanár