Előadónkról

Vigh_Eva Vígh Éva

egyetemi tanár

SZTE BTK Olasz Tanszék

Született: Szeged, 1954.03.09.


1972-ben érettségizett a JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnáziumában angol tagozaton.

1972-ben felvételt nyert a JATE-ra, ahol 1977-ben diplomázott olasz-pedagógia szakon.

1979-ben védte meg Művész-írók az olasz reneszánszban című egyetemi doktori értekezését.

1980 óta dolgozik a szegedi egyetem Olasz Tanszékén, 2008 óta egyetemi tanári beosztásban.

2007-2011 között a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója tisztségét töltötte be.


Az olasz irodalom- és művelődéstörténet különböző korszakaiból tart kurzusokat a kezdetek irodalmától (a XIII. századtól) a barokkal (XVII. századig) bezáróan. Fő kutatási területe a reneszánsz és a barokk kor művelődéstörténete. Az olasz reneszánsz udvari kultúra és morálfilozófia témaköréből készítette el 1997-ben PhD értekezését (Ethos és Kratos között. Udvar és udvari ember a 16-17. századi Itáliában. Osiris Kiadó, 1999) és adta ki Az udvari élet művészete Itáliában (Balassi Kiadó, 2004) című könyvét. E témakörben akadémia doktori disszertációját 2007-ben védte meg Virtutes elocutionis-virtutes morales. Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában című könyvével (Szeged, 2005. JATEPress.) Másik kutatási területe, a fiziognómia morálfilozófiai vetületével és az irodalmi, művészi jellemábrázolás kérdéseivel két könyve is foglalkozik: 2007-ben magyarul kiadott munkája, 2014-ben pedig a római Aracne Kiadónál megjelentett olasz nyelvű tanulmánykötete e kutatások eredménye. Az utóbbi években az ókori és a középkori hagyományhoz szorosan kapcsolódó állatszimbolika kérdése foglalkoztatja. A készülő Állatszimbolika enciklopédia főszerkesztője. Vezetésével 2017-ben megszületett az ANIMALIA Kutatóközpont, amely a művelődéstörténet, irodalom, művészetek, de a természettudományok legkülönfélébb területein az állatszimbolika megjelenésének kérdésével foglalkozó kutatások bemutatásának ad helyt. 2017-től vezetésével létrejött az MTA által támogatott Antikvitás és reneszánsz: források és recepció elnevezésű Kutatócsoport.


Tudományos kutatásaihoz kapcsolódik fordítói tevékenysége, amely az olasz irodalom jelentős reneszánszkori műveinek magyar nyelvű megjelentetését teszi lehetővé. A Római Tudományegyetemen 2004-ben alapított, a reneszánsz európai perspektíváival foglalkozó doktori program törzstagja, több olasz tudományos társaság (pl. Società Dantesca), folyóirat (Letteratura Italiana Antica) és kiadó (Agorà) tematikus könyvsorozatának szerkesztőbizottsági tagja. Az olasz kultúra terjesztéséért megkapta az Olasz Köztársaság lovagi rendfokozatát (2004), 2005-ben Mestertanár elismerésben részesült. 8 olasz ill. magyar nyelvű monográfiája látott napvilágot, 8 kötetben fordításai jelentek meg és mintegy 20 tudományos kötet, szöveggyűjtemény gondozója. Elsősorban idegen (olasz, spanyol, angol) nyelven publikált tudományos közleményeinek száma 130.


Publikációs lista: ld. MTMT