IKEB befogadás folyamata, nyomtatványai

A Szegedi Tudományegyetemen induló klinikai vizsgálatok indulását megelőzően az IKEB-hez történő befogadáshoz a következő beadványcsomag szükséges:
kitöltött IKEB befogadó nyilatkozat aláírva a vizsgálatvezető és intézetvezető által
• a vizsgálati protokoll magyar nyelvű összefoglalója
• betegek toborzásához használt hirdetés (ha van)
• magyar nyelvű betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat
• a vizsgálat kezdeményezőjére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata (ha rövid időn belül lejár, akkor a következő időszakra vonatkozó kötvény is szükséges)
• hatósági engedélyező határozat másolata
• szakhatósági engedély másolata

Benyújtandó IKEB befogadó nyilatkozat sablonok (az illetékes szakhatóság függvényében) letölthetők az alábbi linkeken:

IKEB befogadónyilatkozat ETT KFEB klinikai vizsgálat

IKEB befogadónyilatkozat – ETT TUKEB

IKEB befogadónyilatkozat – ETT NNK

IKEB befogadónyilatkozat – orvostechnikai eszközök

A kész beadványt elektronikus formában az office.rkeb@med.u-szeged.hu címre, valamint papír alapon a következő címre kell eljuttatni:
SZTE Intézményi Kutatásetikai Bizottság
elnök
Prof. Dr. Wittmann Tibor (Szentgyörgyi Erzsébet)
ÁOK GH Tisza Lajos krt. 107. I. em. 111. iroda

Az IKEB bizottsági ülést követően a befogadásról szóló dokumentum a vizsgálatvezető részére visszaküldésre kerül, melynek megőrzése a vizsgálathoz tartozó site file-ban szükséges.