Szegedi Tudományegyetem  IKIKK Gyógyszerfejlesztési és Klinikai Kutatások Kompetencia Központ

Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsága

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ


Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsága

Cím: ÁOK GH Tisza Lajos krt. 107. I. em. 111. iroda

Telefonszám: +36 62/545-997
E-mail: office.rkeb@med.u-szeged.hu


Elnök: Prof. Dr. Wittmann Tibor

egyetemi tanár

belgyógyász, gasztroenterológus


Titkár: Vassné Dr. Csukonyi Katalin

c. egyetemi docens

klinikai szakgyógyszerész


Tagok: Dr. Alexin Zoltán

egyetemi adjunktus

informatikus

adatvédelmi felelős

 

Dr. Bende Balázs

egyetemi tanársegéd

sebész, plasztikai sebész, klinikai farmakológus

 

Dr. Berkó Szilvia

egyetemi docens

gyógyszerész

 

Dr. Bilicki Vilmos

egyetemi adjunkus

villamosmérnök, informatikatudomány doktora

 

Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina

tanszékvezető egyetemi docens

biológus

 

Dr. Daru József

egyetemi docens

szülész-nőgyógyász

 

Dr. Domján Andrea

főiskolai docens

gyógytornász, egészségtan-tanár

 

Dr. Esiobu Anayo Augustus

főiskolai tanár

teológus

 

Prof. Dr. Julesz János

egyetemi tanár

belgyógyász, endokrinológus

 

Jójárt Ildikó

egészségügyi szakdolgozó

 

Dr. Maráz Anikó

egyetemi docens

onkológus, sugárterápiás szakorvos

 

Prof. Dr. Nagymajtényi László

egyetemi tanár

megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosa, klinikai laboratóriumi, toxikológia , munkahigiéné szakorvos

 

Prof. Dr. Racsmány Mihály

intézetvezető egyetemi tanár

pszichológus

 

Dr. Sas Katalin

egyetemi docens

neurológus, pszichiáter

 

Dr. Sepp Krisztián

egyetemi adjunktus

belgyógyász, endokrinológus

 

Prof. Dr. Sepp Róbert

egyetemi tanár

belgyógyász, kardiológus, pathológus

 

Dr. Szendrényi Júlia

főorvos

igazságügyi orvosszakértő

 

Dr. Tiszai Andrea

klinikai főorvos

belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai farmakológus

 

Dr. Török Mária

jogász, ügyvéd

 

Dr. Varga-Matusovits Danica

egyetemi adjunktus

általános orvos, fogorvos, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa, dento-alveoláris sebészet szakorvosa

 

Dr. Veréb Zoltán

tudományos munkatárs, kutatócsoport vezető biológus, mikrobiológus