logo_zold


BCN_ESO_badge


mamma


facebook-mammamia

A klinika története

Az Onkoterápiás Klinika 1994-ben jött létre a Radiológiai Klinika Sugárterápiás Osztályának és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztályának egyesülésével. A Radiológiai Klinika Sugárterápiás Osztályát 1980. november 20-án nyitotta meg az Egyetem, néhai Kelemen János intézetvezető professzor vezetésével a Szemészeti Klinika régi épületében.

Itt 20 ágy állt rendelkezésre a vidéki, illetve a rossz állapotú betegek elhelyezésére, továbbá kislaboratórium, és egy hagyományos röntgendiagnosztikai munkaállomás, melyet 1983-ban egy TUR DG 40 mammográffal is felszereltek. Az osztály mellé épített bunkerbe egy PICKER C 3000 telecobalt besugárzó készülék és egy THX 250 orthovoltos röntgen besugárzó készülék került. Az akkor korszerűnek számító besugárzástervezést (Van de Geijn program) egy a fővárosban elhelyezett központi számítógéppel létesített kábeles (telefonos) összeköttetés biztosította. Emellett akkor modernnek nevezhető körzős körfogatkészítő rendszer, illetve a fizikai mérésekhez dozimetriai műszerek álltak rendelkezésre.


A Centrum regionális hatókörű sugárterápiás ellátást biztosított. A sugárterápia mellett kezdettől folytak gyógyszeres kezelések is, bár egyes diszciplinák hagyományszerűen a mai napig döntően maguk végzik a kemoterápiát (tüdő-, urológiai daganatok és hematológiai malignus betegségek).


A Radiológiai Klinika vezetői az Onkoterápiás Klinika megalakítása előtt:
Kelemen János professzor (1976 - 1984),
Fráter Loránd docens (megbízott intézetvezető, 1984 - 1985),
Varró Vince professzor (megbízott intézetvezető, 1985 - 1986),
Vadon Gábor professzor (1986 - 1992) és
Csernay László professzor (1992 - 1997) volt.


A Radiológiai Klinika Sugárterápiás Osztályán a kezdetektől az onkológia és sugárterápia olyan jeles képviselői tevékenykedtek, mint Ésik Olga professzor, Gábor Gabriella főorvos, Perényi László főorvos, Pikó Béla főorvos, Mező Tamás és Treer Tivadar fizikusok. Az Onkoterápiás Klinika alapításakor a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztálya már több évtizedes hagyományokkal rendelkezett a nőgyógyászati tumorok sebészi kezelésén túl az üregi sugárkezelés terén is. A 35 ágyas osztály vezetői voltak: Szegvári Menyhért docens, majd Thurzó László docens. Az 1994-ben megalakult Onkoterápiás Klinika „A" részlege a Radiológiai Klinika Sugárterápiás Osztályából, „B" részlege a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztályából jött létre. Az Onkoterápiás Klinika első igazgatója Thurzó László professzor volt, 2011 óta Kahán Zsuzsanna professzor vezeti a Klinikát.


Az egészségügyi rendszer átaalakítása során 2009-ben a Klinikához csatolták Szeged Megyei Jogú Város II. Kórházának Onkológiai Osztályát, majd 2012-ben a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Onkológiai Osztályát. Az Onkoterápiás Klinika megalakulását megelőző években, 1993-94-ben jelentős fejlesztés ment végbe. Ennek keretében az „A" részlegen a 30 éves kobalt ágyút korszerű besugárzó készülék, lineáris gyorsító váltotta fel (Mevatron KDS-2), szimulátorral (Mevasim S), 3D besugárzástervező rendszerrel és komoly dozimetriai eszközparkkal. Ugyanakkor a „B" részlegen megkezdődött a kezelés egy új brachyterápiás eszközzel, a HDR-afterloading készülékkel (Gammamed 12i). 2000 óta a Lantis dedikált terápiás számítógépes hálózat segíti a terápiás egységek munkáját. 1998-ban a megnövekedett betegforgalom indokolta egy új kobaltágyú munkába állítását (Teragam K-01). 2004-2005-ben újabb jelentős fejlesztés során megépült egy további besugárzó bunker, megkezdte működését két MLC-kollimátorral felszerelt lineáris gyorsító (Primus), az országban elsőként üzembe helyeztünk egy CT-szimulátort (Somatom Emotion 6), kibővítettük a dedikált terápiás számítógépes hálózatot (Lantis), két újabb 3D besugárzás tervező rendszert telepítettünk (XiO és Oncentra Masterplan) és bővítettük a dozimetriai műszerparkot. Ezekkel a fejlesztésekkel elértük, hogy a sugárkezelések kizárólag a korszerű, konformális technikákkal valósuljanak meg.


A 2011-12-es fejlesztés során egy harmadik gyorsító kezdi meg működését egy újonnan megépített bunkerban. Ezzel megteremtjük az alapját további speciális technikák (sztereotaxia, IGRT) jövőbeni bevezetésének és az eddigieknél gyakoribb alkalmazásának (IMRT). A Klinika megalakulása óta korszerű komplex onkológiai kezelést nyújtó regionális centrumként működik. Az országban az elsők között itt alakultak meg a multidiszciplináris onkoteam-ek, továbbá indult el a graduális onkológia oktatás a „Klinikai Onkológia" c. tárgy bevezetésével. A Klinika részt vesz a posztgraduális oktatásban, a szakorvos képzésben. Számos területen folyik önálló kutatómunka és klinikai vizsgálat.