logo_zold


BCN_ESO_badge


mamma


facebook-mammamia

Alapítványok

Komplex Daganatkezelésért Alapítvány
6726 Szeged, Diófa u. 4/a.
Nyilvántartási szám: 06-01-0001723
Adószám: 19226075-1-06
Bankszámlaszám: 11735005-26053448

A Komplex Daganatkezelésért Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika működésének támogatása céljából létrejött magánalapítvány.
Az alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 2019. december 30-án jegyezte be.

A szervezet célja: A daganatos megbetegedések hatékonyabb kezelésének és az ehhez szükséges szakmai és anyagi feltételek megteremtésének elősegítése.
• Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése.
• Tudományos tevékenység, kutatás szervezése.
• Új gyógyászati módszerek hatásának kutatása, vizsgálata és gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
• A daganatos betegségek diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozó szakemberek képzésének támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése.
• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
• Szakmai kongresszusok, konferenciák, továbbképzések szervezése, az azokon való részvétel támogatása.
• Szakmai, tudományos, oktatói nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
• Daganatos megbetegedésekkel foglalkozó intézmények, szakmai csoportok infrastruktúrájának, diagnosztikai és terápiás eszköztárának, szakkönyvkészletének bővítése, korszerűsítése.
• Hazai és nemzetközi szakmai társaságokban való részvétel támogatása.
• A szegedi Onkoterápiás Klinikán a betegek ellátásának, és a klinikán, valamint a határterületeken dolgozók munkakörülményeinek fejlesztése.
• Lakossági tájékoztató fórumok szervezése.
• A dolgozók mentális egészségének védelme érdekében pszichoterápiás kurzusok szervezése.

A kuratórium elnöke: Dr. Lázárné Dr. Oláh Judit Magdolna
A kuratórium tagjai: Vinczéné Dr. Hideghéty Katalin, Kosztáné Dr. Valicsek Erzsébet
Kapcsolattartó: Juhász Györgyi (Tel: 62/545404, email: office.onko@med.u-szeged.hu)

Kelemen János Alapítvány a Szegedi Daganatgyógyításért

6720 Szeged, Korányi fasor 12.
Nyilvántartásba vételi szám: Pk.60.125/2011/3.
Bankszámlaszám: 10702040-66940388-51100005
Adószám: 18276668-1-06

logo_zoldplakat

A felajánló nyilatkozat letöltése.

A Kelemen János Alapítvány a Szegedi Daganatgyógyításért a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika mûködésének támogatása céljából létrejött magánalapítvány.


Névadónk, néhai Kelemen János intézetvezetõ professzor, akinek vezetésével 1980. november 20-án nyitotta meg az Egyetem a mai Onkoterápiás Klinika elõdjének tekintett Sugárterápiás Osztályt.

Az alapítvány a következõ közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. tudományos tevékenység, kutatás,
 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


Az alapítvány céljai:

 1. A Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika mûködésének támogatása,
 2. Betegellátás minõségének javítása,
 3. Betegellátás körülményeinek fejlesztése,
 4. Klinika munkatársainak szakmai továbbképzése,
 5. A klinikán folyó tudományos kutatómunka támogatása,
 6. A klinika nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolatainak fejlesztése,
 7. Klinikán folyó oktatási tevékenység támogatása,
 8. A daganatos betegségek megelõzésével és gyógyításával kapcsolatos ismeretek széles körû terjesztése,
 9. A daganatos betegségek elleni küzdelem (prevenció, korai diagnózis, egyénre szabott terápia) segítése.

A kuratórium elnöke:

Dr. Várnay Ernőné

A kuratórium tagjai:

Popovicsné Palócz Mária

Csikósné Sarankó Erika Anikó

Kapcsolat:
Dr. Fábián Gabriella
Tel.:+36 62 454 503
e-mail: fabian.gabriella@med.u-szeged.hu

Az alapítvány nyitott, minden befolyástól mentes, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, és azt támogatni kívánja, anyagi, szellemi, tárgyi felajánlásokkal egyaránt.

Az alapítvány honlapja: http://www.kelemenalapitvany.hu/


Szegedi Onkoterápiás Klinika a Daganatos Betegek Gyógyításáért Alapítvány

Szeged, Dugonics tér 13.

Képviselõ: Mészáros Gábor a kuratórium elnöke

Adószám: 18465129-1-06

A rosszindulatú daganatos betegségben szenvedõk gyógyulásának elõsegítése egységes kezelési elvek segítségével, új citosztatikus gyógyszerek tanulmányozása, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakemberek munkájának támogatása, a daganatos betegek gyógykezelésében résztvevõ szakemberek folyamatos továbbképzése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, közös kutatómunka megszervezése, együttmûködés más szervezetekkel, amelyek a daganatos betegségek gyógyításában részt vesznek, a betegség megelõzése érdekében az idevonatkozó ismeretek széleskörû terjesztése, felvilágosító tevékenység folytatása, szûrõvizsgálatok elvégzése.Szegedi Rákkutatásért Alapítvány