Szakmai önéletrajzNév: Dr. Mándity István

Munkahelyi cím: SZTE-Gyógyszerkémiai Intézet 6720, Szeged Eötvös u. 6.

Telefon: 0620-523-0081

E-mail: mandity@pharm.u-szeged.hu

Születési hely, idő,: Baja, 1983. január 15.

Állampolgárság: magyar

Családi állapot: házas, egy leány édesapja

 

Tanulmányok

1989-1997 Általános Nemzetiségi Oktatási Intézmény, Katymár

1997-2001 Hunyadi János Gimnázium, Bácsalmás

2001-2006 Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar

2006-2011 Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola,

Gyógyszerkémia gyógyszerkutatás program, Gyógyszerkémiai Intézet

Témavezetők: Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Martinek Tamás

2011. 03.16. PhD védés summa cum laude minősítéssel

2012.09.15. Gyógyszerkémia szakgyógyszerésze


Munkahely

2008-2015 egyetemi tanársegéd,

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet, Szerkezetvizsgálati labor, Szerkezetigazolás

2015- egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet, Szerkezetvizsgálati labor, Szerkezetigazolás


Kutatási terület

Mesterséges önrendeződő rendszerek

Áramlásos kémia


Nyelvismeret

német: felsőfok

angol: tárgyalási szint

 

Elnyert pályázatok

2012 OTKA posztdoktori pályázat

2012 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat

 

Szabadalmak

2013 két benyújtott szabadalom

Új morfin analógok

Új peptid szintézis

 

Elnyert ösztöndíjak

2002-2006 SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Kiemelt Ösztöndíj

2003-2005 Szeged Város Ösztöndíj

2016-2017 Új Nemzeti Kiválósági Program Posztdok ösztöndíj

2012 Kutatási ösztöndíj Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány

2014 Kutatási ösztöndíj Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány

 

Elismerések

2004, 2005 Helyi Tudományos Diákköri Konferencia, Gyógyszerész szekció I. díj

2005 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Gyógyszerész szekció II. díj

2006 Discipuli pro Universitate díj

2006 Szent-Györgyi Albert díj

2006 Helyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kémiai és vegyipari szekció I. díj

2006 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Kémiai és vegyipari szekció, Egis különdíj

2008 Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány előadóülése I díj

2011 Az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság legjobb PhD disszertációra kiírt Nivó-díj

2012 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztály Anoli díj

2013 Junior Prima Díj

2015 Bruckner Győző Díj

2016 Bolyai Plakett

2016 Az SZTE-GYTK 2015/16 tanév első évfolyamának legjobb előadója

2016 Zemplén Géza Díj

 

Oktatás

2006- Gyógyszerészi kémia (laborgyakorlat) magyar és angol nyelven

2008- Kvalitatív analitikai (előadás) magyar és angol nyelven

2014- Bevezetés a gyógyszerkutatásba (előadás) magyar nyelven

 

Kutatási terület és tudománymetriai adatok

Áramlásos kémia, organokatalízis, mesterséges önrendeződő polimerek, gyógyszerkutatás

Publikációk: 37

Konferenciarészvétel: 53

Szóbeli előadás konferenciákon: 11, ebből kétszer meghívott előadó

Összesített impakt faktor: 161

Független hivatkozás: 527

Szabadalom: 2

Könyv, könyvfejezet: 2