Mi végre olvasunk kitalált történeteket? Irodalom, evolúció, kogníció

Dr. Horváth Márta

egyetemi adjunktus

SZTE BTK

Miért mesél az ember kitalált történeteket egyedülállóan a föld élőlényei között? Honnan ered erre a motivációja a világ minden kultúrájában? Az irodalmi alkotás és befogadás kérdései mindig is foglalkoztatták az embert, így számos magyarázat született a kérdésre a poétikai és esztétikai problémákról való gondolkodás történetében.