Előadónkról

Szekeres_arckepDr. Szekeres András

tudományos főmunkatárs

SZTE TTIK


Dr. Szekeres András Szabadszálláson született 1977-ben. Középiskoláit Barcson, erdészeti szakközépiskolában, majd egyetemi tanulmányait Szegeden a JATE-n kezdte, ahol az SZTE-n 2002-ben szerzett biológus és biológia tanár, valamint 2004-ben kémia tanári diplomát.

 

Kutatói munkáját az egyetem Mikrobiológiai Tanszékén kezdi meg szakdolgozóként 1998-ban Dr. Manczinger László vezetése mellett. Később, a hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekuláris vizsgálatának témaköréből írt doktori értekezésével 2007-ben szerezte meg a PhD fokozatot.


2006-tól két évig a Gabonakutató Non-Profit Kht. Analitikai laboratóriumának tudományos munkatársa, ahol Dr. Bartók Tibor vezetésével elsajátítja az elválasztástechnikai módszerek alkalmazását. Erre az időszakra esik az első, részvételével leírt új, biológiailag aktív mikrobiológiai másodlagos anyagcseretermékek, az új fumonizin-típusú mikotoxinok azonosítása.


2008-ban, három társával céget alapít, amely szerves vegyületek analitikai vizsgálataival és preparatív tisztításával foglalkozik. Kezdetben kutatási vezetője, majd ügyvezetője e gazdasági társaságnak.


2012-ben tér vissza a kutatói pályára az SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszékére, Prof. Vágvölgyi Csaba hívására, ahol máig a mikroorganizmusok által termelt bioaktív vegyületeinek kutatásával foglalkozik, a 2013-ban alakult Elválasztástudományi kutatócsoport vezetőjeként. 2014-től tudományos főmunkatárs.

 

Kutató munkájának központjában kezdetben a fonalas gombák molekuláris és fiziológiai vizsgálatai álltak, majd később az elválasztástechnikai ismeretek megszerzése után ezen mikroorganizmusok által termelt vegyületek tisztítása, azonosítása, valamint bioaktivitásának és bioszintézisének vizsgálatai. E tevékenységgel összhangban a kutatócsoport jelenleg is részt vesz több közreműködő egységgel közösen a „Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum”, és az „Új utak a természetes anyag alapú gyógyszerkutatásban: rendszermetabolomikai megközelítések növényi és mikrobiális eredetű bioaktív terpenoidok felkutatására” című projektek megvalósításában. Tevékenységének hangsúlyos része az oktatás is. Több éve tart alap- és speciális kollégiumokat, valamint PhD kurzusokat a Szegedi Tudományegyetemen.

 

Tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak, a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak, az MTA Klinikai Kémiai Munkabizottságának, valamint a Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak.

 

Munkáját a Sófi József a Szegedi Tehetséges Biológusokért Alapítvány 2005-ben, I. díjjal, az MTA 2008-ban Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal, az OTKA 2009-ben Posztdoktori ösztöndíjjal, az NKFIH 2013-ban Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjjal és 2016-ban Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjjal jutalmazta.