Válogatott publikációk


1. Lajkó Dóra

Az Alaptörvény szociális védelmi rendelkezései. A rászorultság védelme

In: Balogh Elemér (szerk.)

Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. 672 p.
Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. pp. 105-119.
(ISBN:978-615-5269-82-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 

2. Lajkó Dóra

A rászoruló szülő iránti gondoskodási kötelezettség felelősségi tartalma

In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.)

Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. 684 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. pp. 423-432.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.)
(ISBN:978-963-306-479-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 

3. Lajkó Dóra

Az egyenlő bánásmód az Európai Unióban

In: Berki Gabriella (szerk.)

Szabad mozgás és az Európai Unió szociális joga. 291 p.
Szeged: Iurisperitus Bt., 2016. pp. 197-222.
(Fundamenta Fontium Juris; 9.)
(ISBN:978-615-5411-47-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 

4. Lajkó Dóra, Varga Norbert (szerk.)

Alapelvek és alapjogok

Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015. 486 p.
(Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák; 5.)
(ISBN:978-963-306-404-7)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 

5. Dóra Lajkó

Long term care in Hungary

In: Lajkó Dóra (szerk.)

Opuscula Szegediensia 6: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktornaduszok és Pályakezdő Oktatók hatodik konferenciája. 260 p.
Szeged: Iurisperitus Bt., 2014. pp. 159-196.
(Lectiones Iuridicae; 11.)
(ISBN:978-615-5411-16-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


6. Lajkó Dóra

Elderly care in Hungary

POLITYKA SPOLECZNA / SOCIAL POLICY 9:(1) pp. 30-36. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


7. Lajkó Dóra

Az ápolási díj megítélése az idősgondozás vonatkozásában

HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 22:(10) pp. 30-34. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


8. Lajkó Dóra

Az időskori gondozás történeti áttekintése

In:Lajkó Dóra (szerk.)

Opuscula Szegediensia 3: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók harmadik konferenciája, Szeged. 141 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2009.02.05 Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2010. pp. 107-120.
(A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 31.)
(ISBN:978-963-9650-67-1)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos


9. Lajkó Dóra

Quo vadis "otthonápolás, mint foglalkoztatási jogviszony"?

MUNKAÜGYI SZEMLE 53:(1) pp. 54-57. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


10. Lajkó Dóra

Az időskori gondozás multidiszciplináris jövőképe

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 72:(1-22)

pp. 289-319. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


11. Dóra Lajkó

Introduction to social risk of long-term care in Hungary

In: Lajkó Dóra (szerk.)

Opuscula Szegediensia 2: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók második konferenciája, Szeged. 208 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2008.02.01 Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2008. pp. 45-57.
(A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 25.)
(ISBN:978-963-9650-31-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


12. Lajkó Dóra

Közeli hozzátartozó ápolásának munkajogi és szociális jogi szabályai

MUNKAÜGYI SZEMLE 51:(7-8) pp. 79-80. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


13. Lajkó Dóra

A gyermekápolás munkajogi és szociális jogi szabályai

MUNKAÜGYI SZEMLE 51:(2) pp. 48-50. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


14. Lajkó Dóra

Az elöregedés és az időskorú személyek tartós ápolása

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 7:(8) pp. 151-182. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


15. Lajkó Dóra

Egyéni (ön)gondoskodás jogi vetületei az időskorú személyek tartós ápolásában

COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 11:(2-3) pp. 143-148. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos