Előadónkról

Lajkó DóraDr. Lajkó Dóra

egyetemi adjunktus

SZTE ÁJTK


Lajkó Dóra Szegeden született, iskoláit is Szegeden végezte. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett 2002-ben kiváló minősítéssel jogi diplomát, majd 2011-ben doktori fokozatot.

 

Már egyetemi tanulmányainak ideje alatt elköteleződött a munkajog és a szociális jog iránt a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék demonstrátoraként. Így elég korán alkalma nyílt bekapcsolódni a tanszéki élet szerteágazó feladataiba – mind az oktatás, mind a kutatás, mind a konferencia-szervezés tekintetében.

Még az egyetemi évek alatt társadalombiztosítási ügyintézői szakképesítést szerzett, és az egyetem elvégzését követően is tovább bővítette a szociális joghoz, illetve az oktatáshoz kapcsolódó szakmai ismereteit, minekután távoktatási tananyagfejlesztői szakképesítést, valamint társadalombiztosítási szakjogász másoddiplomát szerzett.

 

2011-ben nevezték ki adjunktusnak a Jogi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékére, ahol jelenleg dolgozik. 2012-től a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének intézetvezető-helyettese, és 2015-től kezdve a Jogi Kar Doktori Iskolájának Titkára.

Számos szakfelelősi, valamint kari bizottsági feladata van.

 

Publikációnak és konferencia-részvételeinek száma jelentős, mind magyar, mind angol nyelven.

Jelenlegi kutatási területe széleskörű – egyfelől szociális jogi témákkal foglalkozik, mint például az idősgondozás, vagy a szociális rászorultság kérdései, másfelől adatvédelmi jogkérdésekkel, ezen belül a biometrikus adatok jogi dilemmáival. Jelenleg gyermekvédelmi témát érintő, Európát átfogó IDEA projektben tölt be Magyarország tekintetében projektvezető-helyettesi pozíciót.

 

Szakmai elismerései közül a korábbi Oktatási és Kulturális Minisztérium által adományozott, Deák Ferenc ösztöndíjra a legbüszkébb.