Előadónkról

Udvari BeátaDr. Udvari Beáta

egyetemi adjunktus

SZTE GTK


Udvari Beáta 1983-ban született Hódmezővásárhelyen. Felsőfokú tanulmányait a Szolnoki Főiskolán kezdte: 2006-ban szerzett külgazdasági szakos közgazdász oklevelet, majd 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar vállalkozásfejlesztési szakirányán okleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2008 őszétől állami ösztöndíjas PhD-hallgatóként tanult az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában, doktori disszertációját 2012. júniusban védte meg summa cum laude minősítéssel. 2011. szeptembertől a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének főállású munkatársa, jelenleg adjunktus.


A tudományos diákköri munka és a kutatás iránti érdeklődését főiskolai tanárai (Dr. Kacsirek László és Dr. Mészáros Ádám) keltették fel, majd az SZTE GTK-n Dr. Lukovics Miklós, később pedig Prof. Dr. Farkas Beáta témavezetésével tudta folytatni. Udvari Beáta mindvégig a nemzetközi, világgazdasági témák iránt érdeklődött, így szakmai gyakorlatát is az akkori Világgazdasági Kutatóintézetben töltötte. Kutatásai során vizsgálta a fejlődő országok gyógyszerhez jutásának kérdéseit, valamint az EU nemzetközi fejlesztési politikáját. Kutatási eredményeit három OTDK-n mutatta be, és 2009-ben ért be teljesen munkája: ebben az évben az OTDK-n 1. helyezést ért el, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács kiemelkedő tudományos diákköri és egyetemi tevékenységéért Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesítette. 2009 óta a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának tagja. Az elmúlt években két önálló kutatói ösztöndíjat is elnyert: 2014-ben a Nemzeti Kiválóság Program fiatal kutatói ösztöndíjasa, 2016 őszétől pedig az Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori ösztöndíjasa. 39 tudományos közlemény szerzője (melyből 19 folyóiratcikk), és számtalan hazai és külföldi konferencia-előadást tartott.


Udvari Beáta a tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordít: TDK-témavezetőként 8 hallgató kutatómunkáját irányította, akik mind helyezésekkel, különdíjakkal tértek haza az OTDK-król. Jelenleg három PhD-hallgató témavezetője: egyikőjük számára már csak a nyilvános védés van hátra.