Szakmai önéletrajz - Dr. Lázár György

DR. LÁZÁR GYÖRGY

 

Születési hely és idő: Szeged, 1961. május 29.

 

Munkahely: Sebészeti Klinika

 

Egyetemi tanulmányok:

Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar, 1979-1985

 

Oklevelek:

Általános orvosi diploma, „summa cum laude” minősítéssel Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 1985.

Sebészeti szakvizsga jeles eredménnyel, 1989.

 

Tudományos fokozat:

Orvostudomány kandidátusa, Ph. D. fokozat, 1994

„Habilitált doktori” cím Szeged, 1999

 

Beosztások:

1985-1990 klinikai orvos

1990-1996 egyetemi tanársegéd

1996-2000 egyetemi adjunktus

2000-2004 egyetemi docens

2004-től tanszékvezető egyetemi tanár

 

Egyetemi tisztségek:

2004-től tanszékvezető,

2004-től Sebészeti grémium vezető

2006-tól 2007-ig a Tanári Testület elnöke

2006-tól az SZTE ÁOK Kari Tanács tagja

2007-től a Műszerügyi Bizottság elnöke

2007-től TIOP elnöki megbízott helyettes

2008-tól a Minőségfejlesztési Tanácsadó Testület tagja

2008-tól a MOTESZ képviselője az UEMS sebészi szekciójában

2009-től a TIOP pályázat projekt felügyelő bizottságának tagja

2009-től a Habilitációs Bizottság Klinikai Orvostudományi Szakbizottságának Elnöke

2010-től a TIOP 2.2.7 pályázat keretében megvalósuló 265 ágyas klinikai tömb

Épületigazgatója

2010-től az ÁOK Curriculum Fejlesztési Bizottság tagja

2010-től az ÁOK Kórházi Akkreditációs Bizottságának tagja

2010-től az ÁOK Tudományos Bizottságának tagja

 

Nem egyetemi tisztségek:

2004-től Csongrád megyei szakfelügyelő főorvos

2004-től Sebész Szakmai Kollégium tagja

2006-tól Magyar Sebészet szerkesztő bizottsági tagja

 

Tanulmányút:

1. Chemical-Pathology Dept., Harward Medical Univ, Boston, USA, 3 hónap, 1984.

2. Chirurgische Klinik, Technische Univ. München 1 hónap, 1990.

3. Chirurgische Klinik, Univ. Erlangen, 1 hónap, 1991.

4. II. Chirurgische Lehrstuhl, Univ. Köln, 12 hónap, 1992-1993.

5. Dept.of Surgery, Univ. Nottingham, 1 hónap, 2000.

 

Kitüntetések:

Magyar Élettani Társaság külön díja 1985

Magyar Sebész Társaság Díja 1990

Petri Gábor Orvostudományi Pályadíj 1992

Széchenyi István professzori Ösztöndíj – 2001

Magyar Sebészek Alapítványa- Tauber Alapítvány – Kulka Frigyes Díj, 2002.

Magyar Sebészek Alapítványa - Tauber Alapítvány – Földes Ferenc Díj, 2003.

 

Társasági tagság, tudományos tisztség:

Magyar Élettani Társaság 1986-

Magyar Sebész Társaság 1989-

vezetőségi tag 2005-től

Magyar Sebész Társaság Endoscopos Szekciója

1993: alapító tag, 2003-tól vezetőségi tag

Magyar Immunológiai Társaság 1989-

Magyar Onkológusok Társasága 1998-

Magyar Gastroenterológiai Társaság 1999-

vezetőségi tag 2008-tól

Nemzetközi Gyulladás Társaság Magyar Tagozata

alapító és vezetőségi tag 2000-

Magyar Senológiai Társaság 2001-

European Shock Society 1990-

European Association for Endoscopic Surgery 1998-

European Hernia Society 2005-

International Association of Surgeons and Gastro-

Enterologists 2005-

European Society of Surgical Oncology 2005

International Society for Diseases of the Esophagus 2006-

European Association for Transluminal Surgery 2008-

Az MTA SZAB Sebészeti és Kísérletes Sebészeti

Munkabizottságának tikára 1995-2004

elnöke 2005-

 


Kutatási terület:

· Macrophagok és glucocorticoid hormonok szerepe shock állapotokban

· A mikrocirkuláció vizsgálata a gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben

· A máj mikrocirkulációjának vizsgálata endotoxicosisban, mechanikus icterusban

· Gastrooesophagealis reflux megbetegedés sebészi vonatkozásai

· Új műtéti módszerek alkalmazása a minimal invaziv és az onkológiai sebészetben

· Témavezetőként hat önálló sikeres tudományos pályázat (4 OTKA, 2 ETT), közreműködőként 15 sikeres tudományos pályázat (7 OTKA, 8 ETT)

· Közreműködő a „Sebészeti gyakorlati alap- és szakképzési rendszer” című HEFOP pályázatban (2005. 01. 01. – 2006. 12. 31.)

· Közreműködő „A Barrett nyelőcső dél-magyarországi epidemiológiai jellemzői. A patho-mechanizmus, a tumor prevenció klinikai és kísérletes vizsgálata” című ETT pályázatban (2006-2008)

 

Főbb publikációk:

Tudományos előadások száma: 491

Tudományos előadások folyóiratban megjelent abstractjainak száma: 244

Folyóiratban megjelent teljes terjedelmű közleményeinek száma: 92

Könyvfejezetek száma: 15

Folyóiratban megjelent közleményeinek kumulativ impakt faktora: 45.57

A közlemények citációja: 188 (önidézés nélkül)

 

Szeged, 2010. október 11.