Előadónkról

Dr. Máté-Tóth András tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE BTK Vallástudományi Tanszék

Dr. Máté-Tóth András a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
1957-ben született Kalocsán, nős, négy gyermek édesapja. 1983-ban teológiai abszolutóriummal zárta tanulmányait a szegedi Hittudományi Főiskolán, 1991-ben Bécsben a Katholisch-Theologische Fakultäten doktori fokozatot, négy évvel később ugyanottt habilitált és lett a Bécsi Egyetem magántanára.
1991-től tíz éven keresztül a Tanárképző Főiskolai Kar Társadalomismereti Tanszékének tanára, 1996-tól a Bölcsészettudományi Karon az ország első és eddig egyetlen vallástudományi tanszékének vezetője. Nevéhez fűződik a vallástudomány egyetemi szak első magyarországi akkreditálása. A Szegedi Tudományegyetemen vállalt feladatai mellett részt vett többek között az Oktatási Minisztérium Etikaoktatási Bizottságának munkájában, a MAB hit és vallástudományi bizottságában, valamint négy éven keresztül az Aufbruch nevű nemzetközi kutatási program koordinátora volt. A Bécsi Egyetem gyakorlati teológiai PhD programjának vezető tanára. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, a kelet-közép európai gyakorlati teológusokat összefogó szakmai egyesület alapító elnöke.
Új vallási közösségek kutatásával, a teológia a társadalomban és a felsőoktatásban betöltött szerepével foglalkozik. Kutatási eredményeiről általa írt, illetve szerkesztett könyvekben számol be, száznál több, jórészt német nyelvű szakfolyóiratokban megjelent tanulmányt jegyez.