Válogatott publikációk - Dr. Margóczi Katalin

Könyv:

 

Margóczi K.(1999): Természetvédelmi biológia - Egyetemi tankönyv, JATE Press, Szeged

 

Könyvfejezet:

 

Margóczi K. (2002): Csongrád megye növényvilága. In: Rakonczay J. (ed.): Napfényország. Csongrád-megye természeti értékei. Kiadja: Csongrád-megyei Önkormányzat, Szeged.

Margóczi K. (2008): Dorozsma-Majsai homokhát.- In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., és Vojtkó A.: Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI Vácrátót.

Middleton, B., Grootjans, A., Jensen, H., Olde Venterink, H. and Margóczi K.(2006): Fen management and research perspectives: An overwiew. In: Bobbink R., Beltman B., Verhoven J.T.A. and Whigham (Eds.): Wetlands: Functioning, Biodiversity Conservation and Restoration. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.247-268.

 

Tudományos cikkek:

 

Margóczi K., Takács, G., Pellinger A. & Kárpáti L. (2002): Wetland reconstruction in Hansag area (Hungary). – Restoration Newsletter 15:14-15.

Margóczi K. (2006): Életközösségek védelme és helyreállítása. Közösségi szintű természetvédelem szükségessége és jelentősége. Magyar Tudomány 2006/6. 694-699.

Timmermann, T.; Margóczi, K.; Takács, G. & Vegelin, K.(2006): Restoring species-poor fen grasslands. Appl. Veg. Sci. 9: 241-250.

Margóczi K., Szanyi J., Aradi E., Busa-Fekete B.: Hydrological background of the dune slack vegetation in the Kiskunság.- Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. 38: 105-113

Margóczi K., Takács G., Bátori Z., Aradi E.(2007): Small scale and large scale monitoring of vegetation changes in a restored wetland. In Okruszko, T., Maltby, E., Szatylowicz J., Swiatek D., and Kotowszki W. eds.: Wetlands: Monitoring, Modelling and Management Taylor & Francis, London. Pp. 55-60.

Takács G., Margóczi K., Bátori Z. (2007): Vegetációváltozások egy nagy kiterjedésû hansági vizes élõhely-rekonstrukción. Természetvédelmi Közlemények 13, p. 269-280.

Aradi E., Margóczi K., Krnács Gy. (2007): Gyepmaradványok védelme és kezelése: a dél-kiskunsági semlyékek példája. Természetvédelmi Közlemények 13, p. 199-208.

Rakonczai J, Bozsó G, Margóczi K, et al. (2008): Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós, Hungary.- Cereal Research Communications, 36: 2047-2050

Margóczi K. és Kertész É. (2009): A Kígyósi-puszta vegetációja 2007-ben, mint a vizes-élőhely rekonstrukció referencia állapota. Crisicum 5: 85-98.

Margóczi k., Fehér M., Hrtyan M., és Gradzikiewicz M.(2009): Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában. – természetvédelmi Közlemények 15, pp. 182-192.

Kelemen E., Málovics Gy. és Margóczi K. (2009): Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése során feltárt konfiktusok az Alpári-öblözetben Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 119-133.