Szakmai Önéletrajz - Dr. Margóczi Katalin

Személyi adatok

Név: Bozsóné dr. Margóczi Katalin

Munkahely: SZTE TTK Ökológiai Tanszék

Beosztás: Egyetemi docens

Születés helye és ideje: Miskolc, 1955. 08. 15.

Tanulmányok, végzettség: Okleveles biológus

Tudományos fokozatok: PhD (Konzervációbiológia)

Munkahelyek, beosztások

MTA JATE Növénytani Tanszéki Kutatócsoport (1978-1988), Biotechnika Részvénytársaság (1988-1990)

Nyelvtudás: Angol középfok

Nemzetközi tapasztalat, külföldi oktató-kutatómunka

1993 Vrije Universitet Brussel (Belgium, 2 hónap)

1993 Aarhus Universitet, Environmental Course (Dánia, 1 hét)

1993 Ecotechnie Summerscool, Deinze (Belgium, 1 hét)

1992 University of Turku (1 hét)

1996 University of Maribor (terepgyakorlat, 2 hét)

1997 University of Tilburg (1 hét)

1997-2002 Babes-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár (előadás, kutatás, összesen 4 hónap)

1998 Universidad Autonoma, Madrid (2 hét)

2004-2009 Babes-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár (vendégoktató)

Részvétel PhD képzésben: Környezettudományi Doktori Iskola, Természetvédelmi Ökológia Program

Fontosabb kutatási témák

Homoki növénytársulások tér-idő dinamikája és háttérfeltételei.

Vizes élőhelyek dinamikája és helyreállítása

Természetvédelmi kezelés és helyreállítás, restaurációs ökológia.

Ökoszisztéma javak és szolgáltatások felmérése.

Témavezetőként irányított kutatási programok (pl. OTKA)

Egyes vizes élőhelyek vegetációjának hidrológiai létfeltételei (OTKA 2003-2006)

Fenntarthartó menedzsment programjának kidolgozása a Duna-Tisza köze erdőssztyepp biom élőhelyeire és tájmozaikjára a változó környezeti feltételek között (NKFP résztéma 2003-2005)

A ”Déli határszakasz felszíni vizeinek jó környezeti állapotának megőrzéséhez szükséges akcióterv” című, HU-RO-SCG-1/146 azonosító számú program. Ökológiai vizsgálatok. (2005-2007)

Tudományszervező tevékenység

International Association for Vegetation Science tagja 1990-

Society for Ecological Restoration tagja 2000-

Society of Conservation Biology tagja 2004-

III. Magyar Ökológus Kongresszus (1994) titkára

a TISCIA a Természetvédelmi Közlemények és a Gyepgazdálkodási Közlemények folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja

A Kiss Ferenc Természetvédelmi Egyesület (CSEMETE) tagja

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja

Az MTA Konzervációbiológiai és Természetvédelmi Bizottságának Tagja

Kitüntetések, szakmai elismerések

Zólyominé Barna Piroska Alapítvány Díja (1999)

Pro Natura Díj (2004)