Szakmai önéletrajz - Horváthné Dr. Almássy Katalin

Személyi adatok
Születési hely, idő: Szeged, 1947. november 21.

Iskolai végzettség:
okleveles vegyész, József Attila Tudományegyetem TTK, 1971

Szakirányú továbbképzés:

BME Mérnöki Továbbképző Intézet Alapfokú atomtechnikai tanfolyam, 1987

Tudományos fokozat
1984. egyetemi doktor, disszertáció: Meszes karbonátmentesítés szilikátmentesítő hatásfokának javítása különös tekintettel a szikes vizekre

1994: mezőgazdasági tudomány kandidátusa, disszertáció: Fajtakeverés hatásának tanulmányozása kétkomponensű búzaliszt keverékekben

Munkahelyek, beosztások

1984 - KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged (ma: SZTE Mérnöki Kar)

főiskolai adjunktus (1984-től)

főiskolai docens (1990-től)

tanszékvezető helyettes (1991-1995)

egyetemi docens (1994-től)

tanszékvezető (1995-1997)

tanszékvezető helyettes(1998-tól)

főiskolai tanár (2003-tól)

minőségbiztosító-termékfejlesztő szakirány felelőse

fenőttképzési programvezető (2004-2007)

1978-1979 Spezialbau Kombinat, Magdeburg, Németország

vegyész (külföldi munkavállalás)

  • DÉMÁSZ Szegedi Üzemigazgatóság, laboratóriumvezető, erőművi vegyészeti vezető (1980-tól)

 Tanulmányutak
NEVI 10. Élelmiszeripari gumik és stabilizálók nemzetközi konferencia és workshop

(Wrexham, Wales, UK, 1999

DANISCO Élelmiszer-adalékanyag Szimpozium (Braband, Dánia) workshop 1998

UNIVERSITY of Buffalo (USA) Vállalati minőségbiztosítási, TQM és logisztikai

rendszerek működésének tanulmányozása (Workshop), 1997

Dough Rheology and Baked Product Texture Workshop,

TNO Food and Nutrition Research and Agricultural University, Hollandia 1994

University of Plymouth, College of Food Industry, Seale Hayne, UK:

Élelmiszertechnológus képzés tanulmányozása, oktatási blokkok kialakítása,

működtetése 1992

Kutatási szakterületek, érdeklődés
Búzalisztek technofunkcionális tulajdonságai

Élelmiszerkolloid rendszerek, különös tekintettel a hidrokolloidokra

Élelmiszerek szerkezete és állományvizsgálata

Élelmiszerek érzékszervi minősítése: módszerfejlesztés és alkalmazás

Oktatásfejlesztés

Publikációk

20 folyóirat cikk, 10 könyvfejezet, 5 konferencia kiadvány és 18 konferencia előadás, 12 oktatási jegyzet és segédanyag

Pályázatok

  • "Minőségbiztosítási és gyártmányfejlesztési szakirányhoz elméleti és gyakorlati tantárgyi tematika kidolgozása és bevezetése" (AMFK 26/96) (témavezető)
  • "Élelmiszertermelésünk európai felzárkóztatásáért oktatási modul: kidolgozás, kísérleti bevezetés" (PFP-KÉK-ÉFK-0600/1997) témavezető
  • PHARE PMU-94.05 0201-L015-03 program keretében kidolgozott „Élelmiszeripari menedzser” felsőfokú szakmai képzés tervezési és működtetési szakaszában az Élelmiszerkémia és analitika tantárgy szakmai vezetője
  • “Libamáj értékarányos értékesítése” alkalmazott K+F (OMFB 6405/1998) (altéma vezető)
  • HEFOP-3.3.1-P.2004-06-0086/1.0 “Környezetkímélő technológiák az élelmiszeriparban: feldolgozás, műszaki diagnosztika, információtechnológia” pályázat (altéma vezető)


Oktatási tevékenység

Előadás:Általános és műszaki kémia, Műszaki kémia, Élelmiszerkémia, Élelmiszerkolloidika, Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata,

Gyakorlatvezetés: Laboratóriumi alapműveletek, Műszeres élelmiszeranalitika, Élelmiszerkolloidika, Érzékszervi vizsgálat

Témavezetés

Szakdolgozat témavezető (1985-2010): 45
TDK dolgozat témavezető (1989-2010): 14

Szaktanácsadás

Évtizedek óta rendszeres szakmai felkérések hazai élelmiszergyártó KKV-k részéről a minőségi, minősítési és technológiai problémák megoldására.

Szakmai közéleti tevékenység

MTA Kémiai Tudományok Osztálya Élelmiszertudományi Komplex Bizottság Élelmiszeranalitika és –minőség Munkabizottság (tag)

MTA SZAB Biokémiai és Élelmiszerkémiai Munkabizottság elnöke

Szakmai díjak, kitüntetések
Kiváló ifjú mérnök, 1976

Főigazgatói dicséret, 1992

Főigazgatói dicséret, 2002