Tudományos önéletrajz - Dr. Szabad János

Személyes adatok

Név: SZABAD János

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biológiai Intézet

6720 Szeged, Somogyi u. 4.

Tel: (62) 545132; Fax: (62) 545131

E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu

 

Beosztás: egyetemi tanár

Születése időpontja: 1945. december 31.

Születése helye: Nagykálló

Anyja neve: Temesváry Erzsébet

Állampolgársága: magyar

Tanulmányok

1960 – 1964: Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen

1964 – 1969: József Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged; okleveles biológus

Tudományos minősítés

1972: Egyetemi doktori disszertáció; JATE, Szeged; biofizikából

1982: Kandidátus fokozat; MTA, Budapest; fejlődésgenetikából

1991: A biológia tudomány doktora; MTA, Budapest; fejlődésgenetikából

Munkahelyek

1969 – 1971: JATE, Biofizikai Tanszék; tanársegéd

1971 – 1993: MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK), tudományos munkatárs, tanácsadó

1993‑ Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biológiai Intézet egyetemi tanár

Hosszabb tanulmányutak

1975 ‑ 1976 UNDP/UNESCO Ösztöndíj; Institute of Zoology, University of Zürich

1980 ‑ 1981 Eleanor Roosevelt Fellowship of the International Cancer Society

Developmental Biology Center, University of California Irvine, Irvine, USA

1985 Institut für Toxikologie ETH und der Universitat Zürich Schwerzenbach, Switzerland (3 hónap)

1986 Short Term EMBO Fellowship Max‑Planck‑Institut, Tübingen, Germany (6 hónap)

1988 ‑ 1989 A Howard Hughes Medical Institute főmunkatársa és Department of Biology, University of Utah, Salt Lake City, USA vendégprofesszor

1991 Short Term EMBO Fellowship, Department of Biochemistry, The University, Dundee, Scotland (3 hónap)

1992, 1996 és 2000 Indiana University, Biology Department, Bloomington, USA vendégprofesszor (két-két hónap)

2000 Martin-Luther University, Department of Genetics, Halle, Németország Fejlődésgenetika, a 2000/2001. tanév első szemeszterében vendégprofesszor (6 hónap)

2004 University of Zürich, Department of Zoology Sejtbiológia előadások és szemináriumok vendégprofesszor (6 hónap)

2009 Institute of Molecular Systems Biology, ETH, Zürich

vendégprofesszor (6 hónap)

Díjak

1975 MTA Ifjúsági Díj

1992 A Magyar Tudományos Akadémia Díja (megosztott)

2001 A Magyar Tudományos Akadémia Szentágothai János Díja

1997-2000 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas

 

Tagságok

A Magyar Genetikai Egyesület alapító főtitkára (1991 - 1994)

MTA Genetikai Bizottság (1983 - )

Az EMBO (European Molecular Biology Organization) tagja (1994 - )

 

 

Oktatási tevékenység

1969 ‑ 1971 JATE, Biofizikai Tanszék; tanársegéd

Fizika és biofizika gyakorlatok biológus- és orvostanhallgatóknak

1977 ‑ 1978 SZBK, Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam

szakvezető, előadó

1982 ‑ 1984 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen; docens

Genetika előadások, gyakorlatok. Fejlődésgenetika speciálkollégiumok

1988 ‑ 1989 Department of Biology, University of Utah, Salt Lake City, USA

vendégprofesszor; előadások fejlődésgenetikából

1982 ‑ 1993 JATE, Genetika Tanszék, Szeged; címzetes egyetemi docens

szakvezetés, speciálkollégiumok és néhány genetika gyakorlat tartása

1993 ‑ Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biológiai Intézet

habilitált egyetemi tanár

- A „Sejtbiológia és molekuláris genetika” előadások tartása orvostanhallgatóknak

(Á1993-2005)

- A Molekuláris sejtbiológia Ph.D. kurzus szervezése, előadások tartása

- Ph.D. hallgatók szakmai munkájának irányítása

- Fejlődésgenetika

2005 - 2008 Nyíregyházi Főiskola

Genetika

2009- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Műszaki Informatikai Kar

A sejt molekuláris genetikája

 

 

Tudományos tevékenység

1967 ‑ 1971 JATE, Biofizika Tanszék, Szeged

- Az elektrongerjesztési energia átadása karotenoidok és klorofillok között.

1971 ‑ 1973 SZBK, Biofizika Intézet, Szeged

- Pigment tartalmú lipid membránok fotobiológiája.

1973 ‑ 1975 SZBK, Genetikai Intézet, Szeged

- Drosophila fejlődésgenetika.

1975 ‑ 1976 Institute of Zoology, University of Zürich, Zürich

- A regeneráció és a kompartmentek kapcsolata.

- A csírasejtek osztódásának mechanizmusa.

- A Drosophila epidermisz fejlődésbiológiája.

1976 ‑ 1980 SZBK, Genetikai Intézet, Szeged

- A Drosophila női nemi viselkedés genetikai boncolása.

- Teszt-rendszerek kidolgozása és alkalmazása környezeti mutagenezis

kimutatására, jellemzésére.

1980 ‑ 1981 Developmental Biology Center, University of California Irvine, Irvine, USA

- A sejtosztódás genetikai szabályozása.

1982 ‑ 1988 SZBK, Genetikai Intézet, Szeged

- Az anyai hatás „genetikai boncolása” Drosophilában: domináns nőstény-steril

mutációk izolálása, jellemzése.

- A pozició-effektus-variegáció genetikája.

- A torso gén szerepe a Drosophila embriógenezis folyamán.

1988 ‑ 1989 Howard Hughes Medical Institute, Department of Biology

University of Utah, Salt Lake City, USA

- Az anyai hatás molekuláris genetikája.

1989 ‑ 1993 SZBK, Genetikai Intézet, Szeged

- A Drosophila follikuláris sejtek leszármazása.

- A jelátvitel molekuláris genetikája.

- A Drosophila gonádok képződésének mozaik analízise.

1993 ‑ Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biológiai Intézet - A sejtmagi fehérje import molekuláris genetikája: a Drosophila Ketel génje és az

Importin-β funkciói.

- A sejtmaghártya képződés sejtbiológiája, molekuláris genetikája.

- A citoplazmatikus dinein szerepe a centroszóma ciklus szabályozásában.

- A mikrotubulus sejtváz funkciójának molekuláris genetikája és sejtbiológiája.

- Helikáz-szerű fehérjék szerepe a genom stabilitás fenntartásában.

- A függőcinke (Remiz pendulinus) csapodárságának biológiája a DNS ujjlenyomat

adatok tükrében.

- A hirtelen szívhalál a szív kálium ioncsatorna molekuláris funkciójának tükrében.

- Sejtmag-pozicionáló mechanizmusok.

- In vivo eljárás kromoszóma-vesztés kimutatására, jellemzésére.

 

 

Szabad János vezetéséve született egyetemi doktori, kandidátusi és Ph.D. disszertációk

1. Kaushal Kumar, Some parameters of EMS and X-ray induced mitotic recombination and cell death in

Drosophila melanogaster.

Egyetemi doktori értekezés. József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1978.

 

2. Soós István, Kromoszómaszám-változás kimutatására alkalmas teszt kidolgozás és jellemzése Drosophila

melanogasterrel.

Egyetemi doktori értekezés. József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1984.

 

3. Héja Gyöngyi, Egy letális mutáció mozaik analízise Drosophila melanogasterben. Adatok a szárnyvéna-

képződés kialakulásának genetikai szabályozásához.

Egyetemi doktori értekezés. József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1986.

 

4. Helge Taubert, Zur genetischen Kontrolle der Zellteilung bei Drosophila melanogaster. Die Wirkung van für

„dicless” Mutationen in der weiblichen Keimbahn. Doctor rerum naturalium.

Martin-Luther Universität, Halle, Germany, 1987.

 

5. Erdélyi Miklós, Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns

nőstény-steril mutációk izolálása és jellemzése.

Kandidátusi értekezés. MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged, 1993.

 

6. Máthé Endre, Female meiosis and the onset of embryogenesis in Drosophila melanogaster.

Ph.D. Thesis, Albert Szent-Györgyi Medical University, Department of Biology, Szeged, 1996.

 

7. Hoffmann Gyula, A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai

elemzése nősténysteril mutációkkal.

Ph.D. értekezés, MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete, Szeged 1998.

 

8. Lippai Mónika, The Ketel gene encodes a Drosophila Importin-b homologue.

Ph.D. Thesis. Albert Szent-Györgyi Medical University, Department of Biology, Szeged, 1999.

 

9. Steffi Kuhfittig, The gain-of-function enhancer of position-effect-variegation PitkinD affects chromatin

organization during oogenesis and early embryogenesis in Drosophila.

Martin-Luther University, Halle, 2000.

 

10. László Tirián, Developmental and molecular genetics of Ketel, the Drosophila homologue of

Importin-b.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2001.

 

11. István Belecz, New cytoplasmic dynein functions in light of the Drosophila LaborcD mutation.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2001.

 

12. Gyula Timinszky, The role of importin-β in nuclear envelope assembly.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2003.

 

13. Zsolt Venkei, α-tubulin4 is essential for rapid formation of lengthy interpolar microtubules to push

apart the daughter centrosomes along the nuclear perimeter during early Drosophila embryogenesis.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2006.

 

14. Zoltán Villányi, How is expression of the importin-β encoding Ketel gene of Drosophila regulated?

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2008.

 

15. Tamás Szalontai, HorkaD, a chromosome instability causing mutation in Drosophila, identifies the lodestar gene

and indicates involvement of the LDS protein in metaphase chromatin surveillance.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2008.

 

16. Imre Gáspár, The need for speed; the role of α4-tubulin in adapting the spindle apparatus to the needs of early

Drosophila embryogenesis.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2009.

 

17. Balázs Ördög, Expression and function of the potassium channelsof the human heart.

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2010.

 

18. Lídia. A. Mészáros, Breeding system and cuckoldry in the Eurasian penduline tit (Remiz pendulinus).

Ph.D. Thesis. University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Biology, Szeged, 2010.

 

Szegeden, 2010. őszén

Szabad János