Szakmai Önéletrajz - Dr. Somfay Attila

 

Név: dr. Somfay Attila

Születési hely, idő: Budapest, 1954.09.29.

Diploma: Szegedi Orvostudományi Egyetem, ÁOK, 1978, “summa cum laude”

Munkahelyek:

 • SZOTE Kórélettani Intézet, Szeged, egyetemi gyakornok, 1978-1982
 • Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk, alorvos, 1982-1990
 • Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Légzésfunkciós, Kémiai és TBC Labor, Deszk, főorvos, 1990-
 • Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. Tüdőosztály és SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék Deszk, főorvos, 1990-2003
 • Szegedi Tudományegyetem Tüdőgyógyászati Tanszék, Deszk, tanszékvezető egyetemi docens, 2003. január 1 -2009. augusztus 31.
 • SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék, Deszk, tanszékvezető egyetemi tanár, 2009. szeptember 1.

Szakvizsgák:

 • 1982: klinikai kémiai vizsgálatok (jeles)
 • 1986: belgyógyászat (jeles)
 • 1990: kardiológia (jeles)
 • 1993: tüdőgyógyászat (jeles)
 • 2007: orvosi rehabilitáció (kiválóan megfelelt)

Nyelvvizsgák:

 • 1981: angol középfok „C”
 • 2001: német alapfok „C”

Tudományos minősítés: “A fizikai terhelhetőség vizsgálata krónikus obstruktív tüdőbetegségben. Az oxigén hatás elemzése” ,PhD, „summa cum laude”, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2002

 

Tanulmányutak:

 • „Daum” ösztöndíj: 1991 október, Rechts der Isar Univ., München, Németország
 • „Tempus” ösztöndíj: 1992 junius, Aarhus University, Aarhus, Dánia
 • 1995 október: Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Hanover, New Hampshire, USA
 • „Soros és MTT” ösztöndíj: 1999-2001, Rehabilitation Clinical Trial Center, Harbor-UCLA Medical Center, Los Angeles, USA

 

Meghívott előadás:

 • “2nd European Clinical Exercise Testing and Interpretation” szimpózium, Balatonfüred, 1998 szeptember: szeminárium vezetése.
 • „Dose-response effect of oxygen in dynamic hyperinflation in COPD” címmel előadás nemzetközi symposiumon. University of Uppsala, Svédország, 2002 szeptember 19.
 • „California Society of Pulmonary Rehabilitation” évi kongresszusa, 1 órás referátum: „Interval training in the rehabilitation of patients with COPD”, San Diego, USA, 2006.május 18-19.
 • „New horizon in COPD” GSK szimpózium, előadás: „Exacerbations in COPD”, Prága, 2007. május 4.
 • A Román (2010. június 8-11, Bukarest) és a Horvát (2010. október 7-9, Dubrovnik) Tüdőgyógyász Társaság kongresszusán előadások.

Szakmai elismerések:

 • Markusovszky-díj: 1991
 • Kováts Ferenc emlékérem: 1994
 • Medicina Thoracalis nívódij: 2004, 2006
 • 22nd Southern California Pulmonary and Critical Care Research Conference, „Legjobb klinikai prezentáció”, Palm Springs, CA, USA, 2001.február 19-20.
 • A „GOLD” (Global Initiative of Chronic Obstrucitive Lung Diseases) nemzetközi COPD irányelv 2007-es kiadása (www.goldcopd.com) két elsőszerzős közleményemet (European Respiratory Journal 2001; 18:77-84. és Chest 2002; 121:393-400.) „A-evidencia”-ként említi az oxigén rehabilitációs tréningben betöltött szerepéről szóló fejezetben (p.: 58)
 • 2007-ben az American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation vezetősége felkért, hogy csatlakozzak az „International Committee” munkájához

Tudományos Társasági Tagság:

 • Magyar Élettani Társaság: 1976-1982
 • Magyar Belgyógyász Társaság: 1986-1992
 • Magyar Kardiológusok Társasága, 1986-
 • Magyar Tüdőgyógyász Társaság, 1990-
 • European Respiratory Society, 1996-

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

 • Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT), elnökségi tag: 1992-
 • MTT ifjúsági felelős: 1992-1998
 • MTT Tudományos Bizottság elnöke: 2004-2006
 • MTT főtitkár: 2006-2008
 • MTT elnök: 2008-2010
 • European Respiratory Society (ERS), nemzeti delegált: 2007-
 • ERS kongresszusokon üléselnök
 • Medicina Thoracalis: szerkesztő, 2004-
 • Allergológia és Klinikai Immunológia: szerkesztő, 2008-2010
 • Regionális tüdőgyógyász szakfelügyelő (Dél-Alföld): 2006-

Szakmai Kollégiumi tagság: Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium, 2003-

Oktató munka:

 • 1976-1982: kórélettan gyakorlatok vezetése orvostanhallgatóknak
 • 1990- : tüdőgyógyászat előadás és gyakorlat magyar és angol nyelven, orvostanhallgatóknak, gyógytornász hallgatóknak
 • 2003- :belgyógyászat előadás orvostanhallgatóknak (magyar+angol): légzésfunkció és bronchoscopia
 • 2003- :infektológia előadás orvostanhallgatóknak (magyar+angol): légúti infekciók
 • 2003- :mikrobiológia keretében kötelezően választható stúdium orvostanhallgatóknak (magyar + angol): COPD
 • 2003- : intézeti heti tudományos referálások vezetése
 • 2003- : orvostovábbképző előadások tartása háziorvosoknak, tüdőgyógyászoknak, allergológusoknak, belgyógyászoknak, fül-orr-gégészeknek, foglalkozás orvostan szakorvosoknak
 • 2003- : grémium vezető tüdőgyógyász rezidens- és szakképzés területén a dél-alföldi régióban, más szakterületek rezidenseinek és szakorvos jelöltjeinek fogadása, oktatása és képzésük felügyelete

 

Publikációk:

 • 54 teljes közlemény (10 angol nyelven), impakt faktor: 33.888
 • idézettség (SCI): 351, független:303
 • 63 idézhető abstract
 • 1 könyv
 • 15 könyvfejezet

 

Speciális aktivitás:

- COPD, asztma, pulmonológiai rehabilitáció, kardiopulmonális terheléses vizsgálatokban kifejezett jártasság.

- A pulmonológiai rehabilitáció kórházi és ambuláns gyakorlatának általam összeállított módszertani ajánlását jóváhagyta két szakmai kollégium (Pulmonológiai és Orvosi Rehabilitáció) is. Rehabilitációs szakvizsgára előkészítő kötelező országos tanfolyamokat évente szervezünk Deszken.

- 2003-ban Deszken „Exercise limitation in COPD” címmel gyakorlati bemutatással kiegészített szimpoziumot tartottunk angol nyelven, neves szakemberek (Prof. R. Casaburi, M. Burns – USA, Prof. B.Whipp – UK, M. Emtner - Svédország) részvételével. A pulmonológiai rehabilitáció nemzetközileg is kiemelkedő szakembere, Casaburi professzor többször járt intézetünkben, 2002-ben előadást is tartott.

- 2006-ban a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Szegeden megrendezett 54. Nagygyűlésén (1200 regisztrált, nemzetközi részvétel) a Szervező Bizottság elnöke voltam.

- 2009 őszén a II. Magyar-Román Tüdőgyógyász Találkozó (Szeged) Szervező- és Tudományos Bizottságának elnöke voltam