Válogatott publikációk - Dr. Szónoky Miklós

Három legfontosabb külföldi publikáció:

  • 1987: (Kónya Zoltánnéval és Krolopp Endrével): Sedimentological and alluvial (infusion) loesses and their underlying beds in the Great Hungarian Plain. (In: M. Pécsi ed: Pleistocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress. Ottawa, Canada, pp. 103-120.
  • 1993: (Brankin K.-val, Molnár Bélával és Tcholakov N.-al): Heavy Minerals in the Paleogene Sediments Composition in the West Rhodopes (Bulgaria) - Traveux Scientifiques 29. 6. Biologie. Univ. De Plovdiv „Paissi Hilendarski”. pp. 3-11.
  • 1989: (Müller Pállal): Faciostratotype the Tihany-Fehérpart (Hungary) („Balatonica Beds”, by Lörenthey, 1905) In: Stevanović, P. Ed. Chronostratigraphie und Neostratotypen 8. Pliozän Pl1 Pontien. pp. 427-436. JAZU-SANU Zagreb-Beograd.

Öt legfontosabb hazai publikáció:

  • 1978: Felső-pannóniai medenceperemi és medencebelseji összletek kőzetszerkezetének összehasonlítása. - Földtani Közlöny 108. 4. pp. 476-498. Budapest.
  • 1981: (Molnár Bélával és Kovács Sándorral): Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus és litifikációs folyamatai a Duna-Tisza közén. - Földtani Közlöny 11. 1. pp. 119-144. Budapest.
  • 1991: (Makádi Mariannal): A Balatonfűzfő-gyártelepi balatoni emeletbeli (felső-pannóniai) feltárás litológiai fejlődése és mollusca faunája. - Földtani Közlöny 121. 1. pp. 72-88. Budapest.
  • 1999: (Lennert Józseffel, Szurominé Korecz Andreával, Gulyás Sándorral, Shatilova I.I.-vel, Sütő-Szentai Máriával, Geary, D.H.-val és Magyar Imrével): The Lake Pannon fossils of the Bátaszék brickyard - Acta Geol. Hung. 42. 1. pp. 67-88.
  • 1999: (Dobosné Hortobágyi Erikával, Müller Pállal, Gulyás Sándorral, Szurominé Korecz Andreával, Geary, D.H.-val és Magyar Imrével): Árpád, a classic locality of Lake Pannon bivalves. - Acta Geol. Hung. 42. 1. pp.89-108.