Tudományos önéletrajz: Szónoky Miklós

Dr. Szónoky Miklós

Szeged, 1939. július 10.


Munkahely: SZTE – TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
Telefon: (+36-62)-544-893

SZAKMAI ÉLETRAJZI ADATOK:

VÉGZETTSÉGEK, FOKOZATOK:

 • 1997 - Ph.D.
 • 1996 - Földtudomány kandidátusa
 • 1975 - Egyetemi doktor
 • 1962 - József Attila Tudományegyetem, TTK földrajz-földtan

EDDIGI MUNKAKÖRÖK:

 • 2004 - nyugdíjas
 • 1998-2004 - egyetemi docens
 • 1994-2000 - A Földtani és Őslénytani Tanszék vezető-helyettese
  A Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Tanácsának tagja
 • 1993 - A Tanulmányi Bizottság tagja
 • 1988 - A TTK Oktatási és Nevelési Bizottságának titkára
 • 1986-1991 - Évfolyamfelelős
 • 1985 - A TTK Oktatási és Nevelési Bizottságának tagja
 • 1976-1998 - Egyetemi adjunktus
 • 1975- A TTK Diákköri Tanácsának tagja
 • 1967-1976 - Egyetemi tanársegéd JATE, Földtani és Őslénytani Tanszék
 • 1962-1967 - OKGT Dunántúli Kútfúrási Üzeme, geológus

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK:

 • 1999 - USA, Univ. of Visconsin, Madison, US-Hungarian Joint Science and Technology Joint Found 511.sz. projektje
 • 1989 - Szovjetunió, Grúzia, az MTA és a Grúz Tudományos Akadémia kiküldetése
 • 1986 - Szovjetunió, Leningrád

BELFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK:

 • 2004-2005 - Széchenyi István ösztöndíj

KÖZÖS KUTATÁSOK:

 • 1980 - Lengyelország, Lodzi Egyetem
 • 1979, 1981, 1984, 1985, 1988, 1989 – Bulgária, A Plovdivi Egyetemmel közös kutatások, és konferenciák.
 • 1963 - Szovjetunió OKGT kiküldetés, Kaszpi-vidék, Moszkva, Leningrád

SZAKMAI SZERVEZETEK:

 • 1997- Az MTA X. Földtudományok Osztálya köztestületének tagja
 • 1997- Az MFT Oktatási és Közművelődési Szakosztályának vezetőségi tagja
 • 1992- Az MFT Országos Vezetőségének tagja különböző bizottságokban (Külügyi, Oktatási, Ügyrendi, Ellenőrző Bizottság)
 • 1992- A Magyar Rétegtani Bizottság Pannóniai Munkabizottságának tagja
 • 1991- Az MFT Alföldi Területi Szervezete vezetőségének tagja
 • 1970- A Magyar Malakológus Szekció tagja
 • 1960- A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) tagja

KITÜNTETÉSEK:

 • 2010 Pedagógus szolgálati emlékérem (Oktatási és Kulturális Miniszter)
 • 2009 Szegvár kultúrájáért (Szegvári Önkormányzat)
 • 2001 Mestertanár - OTDK Tanácsa és MTA elnöke adományozta
 • Fáy András Díj - Fáy András Alapítvány a Mestertanár kitüntetés alkalmából
 • 1982. A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (Központi Földtani Hivatal
 • 1966. A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (OKGT)

HALLGATÓI ELISMERÉSEK:

 • 1985 - JATE Kiváló Oktatója címe - JATE Tanácsa által
 • 1996 - "Kedvenc díj", földrajz szakos vándordíj - hallgatók által odaítélve

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:

 • 46 publikáció magyarul vagy angolul
 • 2 egyetemi jegyzet
 • 1 könyvrészlet
 • 25 ismeretterjesztő és szakmódszertani cikk
 • 11 egyedi kéziratos tudományos jelentés
 • 14 publikált előadás, ebből 6 külföldön
 • 45 vezetett szakdolgozat és diplomamunka, ebből publikált hallgatói szakcikk 15

 

AKTUÁLIS MUNKÁK:

 • Paleoökológiai problémák a Pannon-tavi csigákkal kapcsolatban. Különleges pannóniai puhatestűek tanulmányozása. Paleopathológiás és rendellenes növekedési jelenségek Pannon-tavi Mollusca-kon.
 • A szegedi vármaradvány mellett a jelenlegi régészeti feltárás alatt álló középkori Szent Erzsébet templom és a mostani, pusztaszeri kolostor ásatás kőzetanyagának vizsgálata.

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK:

Három legfontosabb külföldi publikáció:

 • 1987: (Kónya Zoltánnéval és Krolopp Endrével): Sedimentological and alluvial (infusion) loesses and their underlying beds in the Great Hungarian Plain. (In: M. Pécsi ed: Pleistocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress. Ottawa, Canada, pp. 103-120.
 • 1993: (Brankin K.-val, Molnár Bélával és Tcholakov N.-al): Heavy Minerals in the Paleogene Sediments Composition in the West Rhodopes (Bulgaria) - Traveux Scientifiques 29. 6. Biologie. Univ. De Plovdiv „Paissi Hilendarski”. pp. 3-11.
 • 1989: (Müller Pállal): Faciostratotype the Tihany-Fehérpart (Hungary) („Balatonica Beds”, by Lörenthey, 1905) In: Stevanović, P. Ed. Chronostratigraphie und Neostratotypen 8. Pliozän Pl1 Pontien. pp. 427-436. JAZU-SANU Zagreb-Beograd.

Öt legfontosabb hazai publikáció:

 • 1978: Felső-pannóniai medenceperemi és medencebelseji összletek kőzetszerkezetének összehasonlítása. - Földtani Közlöny 108. 4. pp. 476-498. Budapest.
 • 1981: (Molnár Bélával és Kovács Sándorral): Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus és litifikációs folyamatai a Duna-Tisza közén. - Földtani Közlöny 11. 1. pp. 119-144. Budapest.
 • 1991: (Makádi Mariannal): A Balatonfűzfő-gyártelepi balatoni emeletbeli (felső-pannóniai) feltárás litológiai fejlődése és mollusca faunája. - Földtani Közlöny 121. 1. pp. 72-88. Budapest.
 • 1999: (Lennert Józseffel, Szurominé Korecz Andreával, Gulyás Sándorral, Shatilova I.I.-vel, Sütő-Szentai Máriával, Geary, D.H.-val és Magyar Imrével): The Lake Pannon fossils of the Bátaszék brickyard - Acta Geol. Hung. 42. 1. pp. 67-88.
 • 1999: (Dobosné Hortobágyi Erikával, Müller Pállal, Gulyás Sándorral, Szurominé Korecz Andreával, Geary, D.H.-val és Magyar Imrével): Árpád, a classic locality of Lake Pannon bivalves. - Acta Geol. Hung. 42. 1. pp.89-108.

Egyéb munkák:

 • 1992: Miháltz István bronzplakett - SZTE Földtani és Őslénytani Tanszéken elhelyezve
 • 1997: Koch Sándor bronzplakett - SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéken elhelyezve

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR:

 • Hazai felső-miocén (pannóniai, pontusi) és pleisztocén képződmények üledéktani, paleontológiai és őskörnyezeti vizsgálata.
 • archeometria: dél-alföldi középkori műemlékek építő- és díszítőkőzeteinek és tégláinak vizsgálata.