Előadónkról

SzonokyMiklos

Dr. Szónoky Miklós 1939-ben született Szegeden. Iskoláit is itt végezte, 1957-ben érettségizett a Radnóti Gimnáziumban, ahol kiváló tanárok keze alatt tudatosul benne a természettudományok iránti vonzódása. 1967-től a Szegedi Egyetem biológia-földrajz szakos hallgatója, ahol másodévtől a geológia szakirányt veszi fel. 1962-ben végez földrajz-földtan szakon. Az egyetemen professzorai (Koch Sándor, Miháltz István, Ábrahám Ambrus) magas interdiszciplináris műveltsége nagy hatással voltak érdeklődésére. Ebben az időben még élt az egyetemen a transzilvanizmus magas kultúrájú hatása.

1962-1967 között hat éven át szénhidrogénkutató üzemi geológus Zalában és Somogyban. A veszélyes, túlnyomásos olajmezőkön betanulva 1965-től Szank és Kiskunmajsa reményteljes újonnan induló mezőinek vezető geológusa. Itt, a sikeres kutatás eredményeként a máig is termelő üzem olaj –és gázkutjait sorozatban adták át az iparnak. A „Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója” elismerést kapja meg. 1967-ben meghívják anyaegyetemére tanársegédnek. 1976-ban egyetemi doktori címet kap. Adjunktus, majd 1996-tól docens. Geológiai tárgyak sorát oktatja, de fő érdeklődési területe az őslénytan, az evolúciós folyamatok, üledéktan. Kutatási területe a Pannon medence pliocén rétegeinek vizsgálata. 1996-ban kandidál. 1998 óta végez a régészek számára kőzeteredet vizsgálatokat. Külföldi útjain is tanulmányozza a kőzetanyagok felhasználásának geológiai és építészeti kapcsolatait. 1990-től az evolúcióról és a kőzetek kultúrtörténeti vonatkozásairól szóló speciálkollégiumokat indít. 2004-tól nyugdíjas.

Felesége Dr.Ancsin Gabriella nyugalmazott földrajz szakos adjunktus. Két lányuk van, három unokájuk boldog nagyszülei.

Közéleti tevékenységei: a Dugonics Társaság természettudományi szekciójának titkára, a zsombói, szegvári, kelebiai Népfőiskola rendszeres előadója. Ismeretterjesztő előadásokat gyakran tart.

Érdeklődési köre: utazás, képzőművészet, művelődéstörténet, vallástörténet, magyar történelem, ezen belül a családi szálak miatt különösen az erdélyi kultúra.