Szakmai önéletrajz - Dr. Sipos Pál

 

Dr. SIPOS PÁL MIKLÓS,

dr. univ., a kémia tudomány kandidátusa, Ph. D., D. Sc.

 

Jelenlegi beosztása

Tanszékvezető helyettes, egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

Személyes adatok

Született 1960. Február 19-én Tiszakürtön

Magyar és ausztrál állampolgár

Nős, négy gyermek apja

Legmagasabb iskolai végzettség

Egyetemi diploma, kémia-fizika szakos középiskolai tanár (Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1984)

Beosztásra vonatkozó adatok

2004 novembere óta tanszékvezető helyettes egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

2003 július óta egyetemi docens ugyanott

2001 február – 2003 július tudományos főmunkatárs ugyanott

1997 május – 2001 február tudományos főmunkatárs és projekt igazgató Murdoch University, DOSE Chemistry, Perth, Western Australia

1993 augusztus – 1997 május előbb tudományos munkatárs, majd 1995-től tudományos főmunkatárs és projekt igazgató CSIRO Division of Minerals, Perth, Western Australia

1984 szeptember – 1993 augusztus JATE Természettudományi Kara,

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, előbb tudományos segédmunkatárs, 1988-tól egyetemi tanársegéd, 1990-től egyetemi adjunktus

 

Képzettségre vonatkozó adatok

2009 október akadémiai doktori (DSc) cím, az értekezés címe „Elektrolitok tömény vizes oldataiban képződő hidroxokomplexek és ionpárok egyensúlyai és szerkezete, különös tekintettel az aluminátokra”

1988 április – 1993 április kémia tudomány kandidátusa (Ph. D.) fokozat bioszervetlen kémiából, az értekezés címe “Néhány biopolimer és kismolekulájú modelljeik fémionkoordinációja“, minősítése summa cum laude, József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke

1984 szeptember – 1988 április dr. univ. fokozat analitikai kémiából, az értekezés címe “Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai”, minősítés summa cum laude, József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke

1979 szeptember – 1984 május kémia-fizika szakos középiskolai tanári diploma, a diploma megszerzéséhez benyújtott szakdolgozat címe “DMSO-ban és DMF-ben képződő ezüst-jodid komplexek szerkezete

1974 szeptember – 1978 július Bercsényi Miklós Gimnázium, Törökszentmiklós, matematika-fizika tagozat – középiskolai érettségi

 

Nyelvtudás

Angol anyanyelvi szint (középfokú nyelvvizsga)

Orosz alapfok (egyetemi záróvizsga)